«Mercedes-Benz» kompaniýasy «AMG GT Coupe» sport awtoulagynyň täze neslini tanyşdyrdy

  • 21.08.2023 12:25
  • 12900
«Mercedes-Benz» kompaniýasy «AMG GT Coupe» sport awtoulagynyň täze neslini tanyşdyrdy

«Mercedes-Benz» kompaniýasy «AMG GT Coupe» sport awtoulagynyň ikinji neslini tanyşdyrdy. Awtoulag «V8» hereketlendirijisi bilen enjamlaşdyrylandyr diýip, kompaniýanyň metbugat gullugy habar berdi.

 

Täze ulag «SL» rodsteriniň platformasy, boýy 150 santimetre çenli ýolagçylar üçin iki orunlyk ikinji hatar oturgyçlar we 4,0 litrlik «V8» biturbo hereketlendirijisi bilen üpjün edildi.
Satuwlar başlananda ulag iki görnüşde – «GT 63» we «GT 55» kysymlarynda hödürlener. Birinjisiniň kuwwaty 585 at güýjüne (800 Nm) deň bolar we 100 km/sag tizlige 3,2 sekundda çykmaga mümkinçilik berer. Ikinjisiniň hereketlendirijisi 476 at güýjünde bolar (700 Nm), 100 km/sag-a çenli tizlenmek üçin awtoulaga 3,9 sekund gerek bolar. Iň güýçli nusgasy sagatda 315 km tizlige ýetmäge ukyply bolar.

Ulagyň hereketlendirijisi 9 basgançakly «awtomat» bilen işleýär, herekete getiriji ulgam düşýän agramy ähli oklaryň arasynda deň paýlamaga ýa-da ähli güýji diňe yzky tigirlere geçirmäge ukyplydyr. Awtoulag 12 dýuýmlyk multimediýa-ulgam ekrany, aýlawlarda dolandyrylýan yzky tekerler, kompozit tormozlar, işjeň aerodinamika ulgamy, şeýle hem 20 we 21 dýuýmlyk diskler bilen üpjün edilendir.


17.06.2024 18:17
12091

Türkiýede täze Mercedes E-Class çykdy. Motory 1,5 l

Mersedes Türkiýede 1,5 litrlik hereketlendirili täze E-Class-y hödürledi diýip, Motor1 habar berýär.   Türkiýede awtoulaglara goýulýan salgyt gaty ýokary, şonuň üçin käbir brendler pes salgyt kategoriýalaryna düşmek...

06.06.2024 15:12
11280

1 adam = 1 hereketlendiriji: Mercedes-AMG V8-iň gurnama usulyny görkezdi

Mercedes-AMG hereketlendirijileri gurnama işine özboluşly çemeleşmesini görkezdi, bu ýerde her bir V8-e aýratyn adam jogap berýär diýip, IXBT ýazýar. Beýleki kompaniýalarda hereketlendiriji gurnama hatary boýunça...

20.05.2024 20:18
13791

Mercedes dört silindrli hereketlendirijili ilkinji AMG GT çykardy

Mercedes-Benz kompaniýasy dört silindrli hereketlendiriji bilen enjamlaşdyrylan AMG GT hataryndaky ilkinji modelini görkezdi. Täze Mercedes-AMG GT 43 V8 modellerine has amatly we dinamiki alternatiwa bolup durýar...

16.04.2024 21:33
14410

1000 at güýji: Mercedes-AMG BMW XM-e güýçli bäsdeş taýýarlaýar

Mersedes-AMG BMW XM-ä bäsdeş boljak kuwwaty 1000 at güýçli elektrik krossowerini işläp taýýarlaýar. Täze önümiň 2026-njy ýylda çykmagyna garaşylýar diýip, Carscoops ýazýar. Geljekki wsedorožnik Mersedes-AMG-niň...