Windows 11-e täze mümkinçilik girizildi

  • 20.08.2023 23:30
  • 6544
Windows 11-e täze mümkinçilik girizildi

«Microsoft» korporasiýasynyň «Windows 11» ulgamyny ulanyjylara öňden gurnalan programmalary operasion ulgamyndan öçürmäge mümkinçilik döredildi.

Häzirlikçe bu mümkinçilik «Windows Insider» deslapky bahalandyrma programmasy boýunça «Windows 11-iň» synag nusgalarynyň biriniň ulanyjylary üçin elýeterlidir.
Indi ulanyjylar «Kamera», «Cortana», «Suratlar», «Adamlar» ýaly adaty programmalary, şeýle hem uzakdaky iş stollaryna (Remote Desktop) birikmek üçin müşderini öçürip bilerler.
Bu aýratynlygyň ýakyn hepdelerde «Windows 11» ulanyjylarynyň ählisine elýeterli bolmagyna garaşylýar. Bu programmalaryň köpüsiniň göwrümi kiçi, ýöne bu aýratynlyk programma sanawynda ýer tygşytlamaga mümkinçilik berer.
Bellenilmegine görä, «Windows 11» üçin indiki iri täzelenme sentýabr aýynda çykar. Şol wagt hem adaty programmalary öçürmek mümkinçiligi «Microsoft-yň» ähli operasion ulgamlarynyň ulanyjylaryna elýeterli bolar. Şeýle hem sentýabr aýyndaky täzelenişde RAR we 7-Zip faýllary üçin goşmaça goldaw peýda bolar.


05.05.2023 15:39
19773

Baýden Microsoft-yň we Google-yň ýolbaşçylary bilen emeli aň bilen bagly töwekgelçilikleri maslahatlaşdy

Amerikanyň lideri Jo Baýden, wise-prezident Kamala Harris, Microsoft korporasiýasynyň baş direktory Satýa Nadella, Google-yň we Alphabet-iň baş direktory Sundar Piçai penşenbe güni Ak tamda emeli aň bilen bagly...

31.05.2022 20:28
7836

Dünýäniň iň baý adamlary ýylyň başyndan bäri 115 milliard dollar ýitgi çekdiler

Tesla-nyň we SpaceX-iň eýesi Ilon Mask, Amazon-y esaslandyryjy Jeff Bezos we Microsoft-y dörediji Bill Geýts ýaly dünýäniň iň baý adamlary 2022-nji ýylyň başyndan bäri 115 milliard dollar ýitirdiler. Şunuň ýaly...

şu gün 15:49
8

Gurbanguly Berdimuhamedow Merkezi Aziýa döwletleriniň wekiliýet Baştutanlarynyň we German ykdysadyýetiniň Gündogar komitetiniň duşuşygyna gatnaşýar

Berlin şäherinde iş sapary bilen bolýan türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Merkezi Aziýa döwletleriniň wekiliýet Baştutanlarynyň we German ykdysadyýetiniň...

şu gün 15:30
107

Eýran goňşy ýurtlary bilen wiza düzgünini ýatyrmagy meýilleşdirýär

Eýranyň Medeni miras, syýahatçylyk we senetçilik ministri Ezatolla Zargami öz bölüminiň Eýranyň Daşary işler ministrligi bilen bilelikde goňşy ýurtlar bilen wiza düzgünini ýatyrmagyň üstünde işleýändigini mälim...