«Barselona» futbol kluby Web3-i we blokçeýni ösdürer

  • 15.08.2023 23:23
  • 9648
«Barselona» futbol kluby Web3-i we blokçeýni ösdürer

Sport guramasynyň metbugat beýanatynda Ispaniýanyň “Barselona” futbol kluby Liberto Football Finance AG-den we Nipa Captial BV-den 120 million ýewro (132 million dollar) toplady diýilýär.

Klubuň prezidenti Žoan Laporta: "Soňky birnäçe ýylyň dowamynda biz sanly ekoulgamda ep-esli ösüş gazandyk, baýlyklarymyzy “Barselona” futbol klubunyň brendini özboluşly dünýä derejesine çykarýan döredijilik merkezine öwürdik".

Maýa goýum, Bridgeport Invest holdingindäki paýynyň 29,5%-ini satan kepillendirilen girewiň garşysyna alyndy. Ýygnalan serişdeler, NFT-i we metaverse-i hem öz içine almak bilen, Web3 we blokçeýn esasly ähli sanly mazmuny birleşdirmek üçin “Barselona”-nyň taslamasy bolan Barca Vision bölümine geçirildi.
“Barselona” Ýewropanyň metbugatyny we tehnologiýalaryny ösdürýän Mountain & Co. I Acquisition kompaniýasy bilen hem hyzmatdaşlyk şertnamasyny baglaşdy. Ylalaşygyň bir bölegi hökmünde futbol kluby "möhüm girdeji çeşmesine" öwrüljek Barca Media brendi astynda öz sosial bölünmelerini birleşdirer. 


düýn 20:01
13884

Mark Sukerbergiň gün tertibi: näçede turýar, nähili geýinýär...

Dünýäniň iň baý adamlaryndan biri bolan Mark Sukerberg köp wagtyny işe sarp edýär, ýöne şol bir wagtyň özünde syýahat etmäge, çagalary bilen güýmenmäge we MMA-nyň pälwanlary bilen türgenleşmäge hem wagt tapýar...

25.11.2023 14:29
11938

Tim Kuk Apple-iň ýolbaşçylygyndan gitmek hakynda pikirlenýändigini aýtdy

«Apple» kompaniýasynyň ýolbaşçysy Tim Kuk söhbetdeşlikleriniň birinde wezipeden gitmek barada pikirlenýändigini aýtdy. «Biz özgerişlige ynanýan kompaniýa. Şonuň üçin biziň bu babatda anyk meýilnamalarymyz bar»...

24.11.2023 10:07
8605

Dünýäniň iň gymmat 100 kompaniýasy belli boldy

Apple ýene-de dünýäniň iň gymmat kompaniýasy boldy. Interbrand Corp. konsalting kompaniýasynyň gözleglerine görä, onuň brendi 502,6 mlrd dollar bilen bahalandyrylýar diýip, gazeta.ru habar berýär. Apple reýtingde...

20.11.2023 22:03
6781

Hytaýyň Transsion kompaniýasy dünýäde dördünji uly smartfon öndürijisi bolup biler

IDC analitik kompaniýasynyň statistikasy Hytaýyň Transsion smartfon öndürijisiniň üçünji çärýegiň jemi boýunça dünýä bazarynyň 8,6%-ini eýelemegi başarandygyny we 8,9% bilen dördünji orny eýeleýän Oppo kompaniýasyndan...