OnePlus-yň täze smartfony 17 minutda 100% zarýad alyp biler

  • 11.08.2023 18:29
  • 8406
OnePlus-yň täze smartfony 17 minutda 100% zarýad alyp biler

OnePlus kompaniýasy 16-njy awgustda Hytaýda özüniň täze OnePlus Ace 2 Pro smartfonyny hödürlär. Bu täzeligiň esasy aýratynlyklarynyň biri 150 Wt kuwwatly ultratizlikli zarýad beriji SuperVOOC S bolar. Onuň kömegi bilen enjamyň 5000 mAs sygymly akkumulýatory bary-ýogy 17 minutda doly zarýad alyp biler diýip, ferra.ru habar berýär.

SuperVOOC S tehnologiýasy gönüden-göni OnePlus-da işlenip düzüldi we batareýa mümkin boldugyndan seresaply çemeleşer ýaly ýagdaýda döredildi.
Kompaniýa onuň kömegi bilen akkumulýatoryň hyzmat ediş möhletiniň 4 ýyl boljakdygyny nygtaýar (ýagny, 4 ýyl ulanylyşdan soň batareýa ilkibaşdaky sygymynyň azyndan 80%-ini saklar).
Mundan başga-da, OnePlus Ace 2 Pro kompaniýanyň UFCS (Universal Fast Charging Specification) protokolyny goldaýan ilkinji smartfony bolar. Ol Oppo, Vivo, Xiaomi we Huawei ýaly kompaniýalar bilen hyzmatdaşlykda olaryň çalt zarýad beriş çözgütleriniň arasynda gabat gelijiligi üpjün etmek maksady bilen işlenip düzüldi.

24.11.2023 15:56
9974

Emeli aň rak keseline garşy peýdaly derman serişdelerini kesgitledi

Emeli aň dürli kesellere, şol sanda rak keseline garşy göreşde immuniteti güýçlendirýän täze täsirli immunomodulýatorlary kesgitlemäge kömek etdi. Çikago uniwersitetiniň Pritzker molekulýar inženerçilik mekdebiniň...

21.11.2023 09:37
9271

Circular brendi dünýäde iň inçe we ýeňil «akylly» ýüzügi hödürledi

Circular fransuz brendi dünýäde iň inçe we iň ýeňil diýlip hasaplanylýan “akylly” ýüzügiň döredilendigini habar berdi. Onuň agramy bary-ýogy 2 gr. Bu barada Gizmochina habar berýär. Çaklaňjadygyna garamazdan, Circular...

16.11.2023 13:53
4209

Adobe 2D şekili 5 sekuntda 3D formata öwürýän emeli aňy döretdi

Adobe-yň we Awstraliýanyň Milli uniwersitetiniň işgärleri iki ölçegli şekilleri bary-ýogy 5 sekuntda üç ölçegli şekillere öwrüp bilýän algoritmi işläp düzdüler. Bu barada TechSport habar berýär. Işläp düzüjiler...

16.11.2023 08:05
8862

Ýürek ýetmezçiligini anyklamak üçin ykjam goşundy döredildi

Ogaýo ştatynyň uniwersitetiniň gözlegçileri ulanyjynyň sesiniň esasynda ýürek ýetmezçiligini anyklaýan HearO ykjam goşundysyny döretdiler. Bu barada Daily Mail neşirine salgylanyp, gazeta.ru habar berýär. Ýürek...