Serdar Berdimuhamedow Gruziýanyň Prezidentine Şowi şypahanasynyň çäginde bolup geçen ýer süýşgüni zerarly gynanç bildirdi

  • 08.08.2023 02:30
  • 45817
Serdar Berdimuhamedow Gruziýanyň Prezidentine Şowi şypahanasynyň çäginde bolup geçen ýer süýşgüni zerarly gynanç bildirdi

Prezident Serdar Berdimuhamedow Gruziýanyň Prezidenti Salome Zurabişwilä Şowi şypahanasynyň çäginde bolup geçen, köpsanly adam pidalaryna hem-de weýrançylyklara getiren ýer süýşgüni zerarly gynanç hatyny iberdi.

Döwlet Baştutany şu agyr pursatda Türkmenistanyň halkynyň we Hökümetiniň adyndan, şeýle hem hut öz adyndan gurban bolanlaryň maşgalalaryna, dogan-garyndaşlaryna hem-de ýakynlaryna çuňňur gynanjyny we medet beriji sözlerini beýan etdi.
Ýer süýşgüni 3-nji awgustda Şowi daglyk obasynda bolup geçdi. Süýşgün golaýdaky myhmanhanyň hem-de birnäçe syýahatçylyk kottejlerini basy. Ýüzlerçe adam göçürildi.
18 adamyň aradan çykanlygy tassyklanyldy.

16 adam heniz hem dereksiz ýiten hasaplanylýar.


06.11.2023 00:06
31518

Serdar Berdimuhamedow Nepalda ýertitremesi zerarly gynanç bildirdi

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow Nepal Federatiw Demokratik Respublikasynyň Prezidenti Ram Çandra Paudele we Nepal Federatiw Demokratik Respublikasynyň Premýer-ministri Puşpa Kamal Dahala ýurduň...

29.10.2023 09:06
41130

Gurbanguly Berdimuhamedow Gazagystanyň Prezidentine gynanç bildirdi

Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Gazagystan Respublikasynyň Prezidenti Kasym-Žomart Tokaýewe şahtada bolup geçen heläkçilik zerarly gynanç hatyny...

29.10.2023 09:02
26032

Türkmenistanyň Prezidenti Gazagystanda şahtada bolup geçen heläkçilik zerarly gynanç bildirdi

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow Gazagystan Respublikasynyň Prezidenti Kasym-Žomart Tokaýewe ýurduň Karagandy oblastynda ýerleşýän Kostenko adyndaky şahtada bolup geçen ýangynyň köpsanly adam pidalaryna...

08.10.2023 18:06
72009

Owganystandaky ýer titremesinde 2000-den gowrak adam heläk boldy

Associated Press habarlar gullugy Taliban hökümetiniň wekiliniň sözlerine ​ salgylanyp, Owganystanyň günbataryndaky ýertitremesinde heläk bolanlaryň sanynyň 2000-den geçendigini habar berdi. Bu soňky 20 ýylda iň...