BSGG: dünýä ýurtlarynyň ýarysynda COVID-19 hadysasynyň ýekeje ýagdaýy hem hasaba alynmady

  • 29.07.2023 11:34
  • 20883
BSGG: dünýä ýurtlarynyň ýarysynda COVID-19 hadysasynyň ýekeje ýagdaýy hem hasaba alynmady

Bütindünýä saglygy goraýyş guramasy ýurtlaryň ýarysynda diýen ýaly 2023-nji ýylyň 26-njy iýunyndan 23-nji iýuly aralygynda COVID-19 keseliniň ýokdugyny habar berdi. Bu barada guramanyň hepdelik epidemiologiki hasabatynda habar berilýär.

BSGG-nyň hasabatynda: "28 günüň dowamynda ýurtlaryň we sebitleriň 52% -i (234-den 122-si) azyndan bir hadysanyň bardygyny habar berdi - bu görkeziji 2022-nji ýylyň ortalaryndan bäri azalýar". Dünýäniň köp sebitinde kesel we ölüm azalýar, emma Ýuwaş ummanynyň Günbatar ýurtlarynda bu ýagdaý tersine.
Guramanyň habaryna görä, bir aýyň dowamynda bu kesel 868 müň adamda ýüze çykaryldy, 3,7 müň adam ýogaldy. Kesellänleriň iň köp ýeri Günorta Koreýada (593 müň), Braziliýada (48,5 müň), Awstraliýada (35,8 müň), Singapurda (30,2 müň) we Täze Zelandiýada (20,3 müň) hasaba alyndy.
Guramanyň habaryna görä, tutuş dünýäde kesellänleriň sany 768 million we ýogalanlaryň sany 6,9 milliondan gowrak diýip hasaba alyndy.


09.12.2023 18:11
11555

Beýnä oturdylan implant intellekti dikeltmäge kömek etdi

Stenford uniwersitetiniň Lukmançylyk merkeziniň hünärmenleri kelleçanak-beýni şikeslenmesini alan we beýni implantasiýa operasiýasyny geçiren hassalarda intellektual ukyplaryň üstünlikli dikeldilendigini habar...

09.12.2023 18:00
11666

Alymlar oňurga ýiliginiň şikeslenmesini bejermek üçin sütün öýjükli dermany döretdiler

Russiýada oňurga ýiliginiň şikeslenmesini bejermek üçin sütün öýjükleri esasynda derman öndürildi. TASS agentliginiň habar bermegine görä, bu barada Russiýa Federasiýasynyň FMBA-nyň Beýni we neýrotehnologiýa merkeziniň...

08.12.2023 07:54
7684

Aşgabatda Goşulyşmazlyk Hereketiniň agza ýurtlarynyň lukmançylyk we sanitariýa edaralarynyň ýörite maslahaty geçirilýär

8-9-njy dekabrda Aşgabatda Goşulyşmazlyk Hereketiniň agza ýurtlarynyň hyzmatdaşlygy» atly lukmançylyk we sanitariýa edaralarynyň ýörite maslahaty geçirilýär. «Bu maslahatyň halklarydyr döwletleri jebisleşdirýän...

07.12.2023 15:46
4642

Çalt ýöremek 2-nji derejeli diabetiň döremeginiň 39% öňüni alýar

Halkara hünärmenler topary 2-nji derejeli diabetiň (süýji keseliniň) döremek howpuny azaltmak üçin ýöremekdäki zerur tizligi kesgitlediler. Alymlar yzygiderli ýöremegiň 2-nji derejeli süýji keseliniň döremek ähtimallygyny...