Türkmen telekeçileri Hindistanda geçjek halkara sergä gatnaşmaga çagyrylýar

  • 25.07.2023 19:34
  • 9601
Türkmen telekeçileri Hindistanda geçjek halkara sergä gatnaşmaga çagyrylýar

Türkmenistanly telekeçiler 2024-nji ýylyň 1 – 4-nji fewraly aralygynda Hindistanyň Jaýpur şäherinde geçiriljek «India Stonemart 2024» atly daş senagaty boýunça halkara sergisine we maslahatyna gatnaşmaga çagyrylýar diýip, TSTB-niň saýtynda habar berilýär.

Bu sergi ýurdumyzyň daş senagaty pudagyna ýöriteleşen kärhanalary we önüm öndürijileri üçin halkara bazarlaryna çykmak, ugurdaş daşary ýurt kompaniýalary bilen hyzmatdaşlyklary ýola goýmak, täze ylalaşyklary baglaşmak hem-de dünýä tejribesini öwrenmek üçin ajaýyp mümkinçilik bolar.


04.12.2023 15:15
6740

ABŞ-nyň işewür topary 5-7-nji dekabrda Aşgabatda gepleşikleri geçirer

5-7-nji dekabrda Aşgabada «Ýyldyz» myhmanhanasynda «ABŞ — Türkmenistan» işewürlik geňeşiniň forumy geçiriler. Şonuň çäklerinde ABŞ-nyň wekilleri Türkmenistana her ýylda däp bolan ýyllyk iş saparyny amala aşyrar...

03.10.2023 16:56
2410

Google HP bilen bilelikde Hindistanda noutbuklaryň önümçiligini ýola goýdy

Amerikanyň Google kompaniýasy Hewlett Packard Inc. (HP) tehnologiýa korporasiýasy bilen bilelikde Hindistanda Chromebook noutbuklaryny öndürip başlar. Muny Google-yň esasy kompaniýasy Alphabet-iň baş ýerine ýetiriji...

18.08.2023 17:11
15960

Apple Hindistanda iPhone 15-iň önümçiligini ýola goýdy

«Apple» «Foxconn» zawodynda Hindistanda «iPhone 15» öndürip başlady. Bu barada «Bloomberg» habar berýär we munuň işläp düzüjiniň önümçiligini diwersifikasiýalaşdyrmak strategiýasynyň bir bölegidigini belleýär....

12.07.2023 18:42
25968

Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň täze ýolbaşçysy saýlandy

Nökerguly Atagulyýew Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesine täze ýolbaşçy saýlandy. Şu gün Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň Maslahatlar zalynda bu jemgyýetçilik guramasynyň...