Samsung kompaniýasy 130 million wonlyk täze telewizor çykardy

  • 25.07.2023 13:35
  • 14036
Samsung kompaniýasy 130 million wonlyk täze telewizor çykardy

«Samsung» Koreýada «MicroLED» matrisaly 89 dýuýmlyk telewizorynyň satuwa çykaryljakdygyny yglan etdi diýip, «gazeta.ru» «ITHome» portalyna salgylanyp habar berýär.

«MNA89MS1BACXKR» telewizory innowasion «MicroLED» tehnologiýasy bilen üpjün edilendir. Onuň ekrany 20 milliondan gowrak mikroyşykly diodlardan ybaratdyr hem-de «HDR10» we «HDR10+» durulygynda görkezmäge, şeýle hem 2000 кд/м2 derejesinde ýokary ýagtylyga eýedir.
Täze telewizor «Micro AI» prosessorynyň binýadynda işleýär. Şeýle hem onda 100 Wt kuwwatlylygy bolan 6.2.2 kanally ses ulgamy, sesiň we şekiliň sazlaşdyrylmagy üçin «OTS Pro» tehnologiýasy, sesi özbaşdak dolandyrmak üçin «AVA» tehnologiýasy ornaşdyrylandyr.
«Samsung Electronics Korea» kompaniýasynyň wise-prezidenti Tehwan Hwan «MicroLED» gurluşly telewizorlarynyň gerimini 76, 101 we 114 dýuýmlyk nusgalar bilen giňeltmegi maksat edinýändiklerini belledi. Olaryň aýratynlyklary we çykjak seneleri heniz mälim edilmedi.


10.11.2023 17:45
2554

Samsung Gauss atly öz emeli aňyny hödürledi

Samsung Electronics kompaniýasy häzirki wagtda «Samsung AI Forum 2023» forumyny geçirýär we bu ýerde ol gyzykly bildiriş berdi. Forumda Samsung Research gözleg merkezi tarapyndan işlenip düzülen emeli aňyň dörediji modeli...

22.08.2023 00:12
22053

Samsung hiç hili çarçuwasyz smartfonyny görkezdi

«Samsung Display» kompaniýasy smartfonyň ähli panelini öz içine alýan «All Around Full Screen» atly tutuşlygyna çarçuwasyz ekran konseptini tanyşdyrdy. Surat Hytaýyň «Weibo» sosial ulgamynda ýerleşdirildi diýip...

23.07.2023 15:40
15329

Samsung Galaxy Ring «akylly» ýüzügini işläp başlady

The Elec. ýöriteleşdirilen portalynyň habaryna görä, Günorta Koreýanyň Samsung elektronika öndürijisi Galaxy Ring markaly “akylly” ýüzügiň üstünde işläp başlady. Barmaga dakylýan ýüzük görnüşinde ýasalan gajetde Ýaponiýanyň...

21.07.2023 18:29
18972

Samsung akylly sagady iýmitiň, suwuň we başgalaryň temperaturasyny ölçemäge mümkinçilik berer

Samsung akylly sagatlary diňe bir endamyň däl, eýsem dürli obýektleriň temperaturasyny ölçemegi öwrenjege meňzeýär. Kompaniýa bu günki gün sagatlary üçin birnäçe täze programma, şol sanda Thermo Check programma...