Aşgabatdan Awaza gatnajak awtobuslaryň biletiniň bahasy we ýoluň dowamlylygy belli boldy

  • 08.06.2023 14:36
  • 50388
Aşgabatdan Awaza gatnajak awtobuslaryň biletiniň bahasy we ýoluň dowamlylygy belli boldy

Aşgabat-Awaza-Aşgabat ugry boýunça ekspress-awtobuslaryň biletleriniň satuwy başlandy. Bu barada Awtomobil ulag hyzmaty AGPJ-niň saýty habar berýär.

Bir tarapyň biletiniň bahasy 100 TMT. Biletleri Aşgabatda Halkara awtomenziliň kassalaryndan, şeýle hem auh.com.tm saýtyndan onlaýn satyn alyp bolar.
Öň habar berşimiz ýaly, Awtomobil ulag hyzmaty AGPJ 11-nji iýundan Aşgabat-Awaza-Aşgabat ugry boýunça täze ekspress-awtobuslary işe girizer. Gatnawlar hepdede her gün ýerine ýetiriler.
Awtobuslar Aşgabatda Halkara awtomenzilden her gün 06:00-da ugrar. 16:00-da Awaza barar. Ýoluň dowamlylygy 10 sagat.


09.09.2023 15:02
30272

«Türkmenistan» awiakompaniýasy onlaýn satyn alnan biletleri yzyna gaýtarmagyň tertibini düşündirdi

«Türkmenistan» awiakompaniýasy AGPJ www.turkmenistanairlines.tm web sahypasyndan onlaýn satyn alnan awiabiletleri yzyna gaýtarmagyň tertibini düşündirdi. Bu barada awiakompaniýanyň saýtynda dolulygyna maglumat...

10.08.2023 19:45
23574

Türkmenistanlylar Russiýa baryp gören syýahatçylaryň sany boýunça ilkinji bäşlige girdi

Türkmenistan ýylyň başyndan bäri Russiýa baryp gören jahankeşdeleriň sany boýunça ilkinji bäşlige girdi. Ýurdumyz Russiýanyň Syýahatçylyk Operatorlary Assosiasiýasy tarapyndan düzülen reýtingde dördünji orny eýeledi...

08.08.2023 19:12
21261

2023-nji ýylyň alty aýynda Özbegistana 29,5 müň türkmen raýaty syýahat etdi

2023-nji ýylyň birinji ýarym ýylynda Türkmenistan Özbegistana gezmäge baran syýahatçylarynyň sany boýunça dünýä döwletleriniň arasynda altynjy orny eýeledi. Jemi goňşy ýurda 29,5 müň türkmen raýaty syýahata bardy...

07.08.2023 13:05
29881

«Türkmenhowaýollary» Kazandan Aşgabada uçuşlarynyň tertibini üýtgetdi

Aşgabat — Moskwa — Aşgabat ugry boýunça uçuşlaryň wagtlaýyn togtadylmagy bilen baglylykda, «Türkmenistan» awiakompaniýasy 8-nji awgustdan 28-nji awgust aralygynda Kazandan Aşgabada uçuşlarynyň tertibine üýtgeşmeleri...