Apple indi enjamlarynda Intel çiplerini ulanmaýar

  • 08.06.2023 13:24
  • 6242
Apple indi enjamlarynda Intel çiplerini ulanmaýar

Apple Intel prosessorlaryny ulanmakdan ýüz öwrüp, kompýuterleriniň öz ARM prosessorlaryna geçmegini üstünlikli tamamlady. Bu baradaky maglumat kompaniýanyň resmi web sahypasynda peýda boldy.

Mac kompýuterlerine we noutbuklaryna bagyşlanan sahypada indi Intel prosessorlarynda işleýän enjamlar barada agzalmaýar. Bu üýtgeşme WWDC-ni döredijiler üçin geçirilen  çäreden soň, web sahypanyň täzelenmegi bilen baglanyşykly.
Korporasiýanyň monobloklarynyň biriniň beýanynda Mac kompýuterleriniň Apple-iň öz prosessorlarynyň ulanylyşyny görkezýän “Apple Silicon” prosessorlaryny ulanmak arkaly üýtgedilendigi bellendi.
Şeýle hem, Intel prosessorly enjamlar Apple-iň internet-dükanynyň önümleriniň hataryndan ýitdi. Şeýlelikde, Apple-iň “Apple Silicon” prosessorlaryna geçişi üç ýyldanam az wagtda tamamlady.


25.11.2023 14:29
11803

Tim Kuk Apple-iň ýolbaşçylygyndan gitmek hakynda pikirlenýändigini aýtdy

«Apple» kompaniýasynyň ýolbaşçysy Tim Kuk söhbetdeşlikleriniň birinde wezipeden gitmek barada pikirlenýändigini aýtdy. «Biz özgerişlige ynanýan kompaniýa. Şonuň üçin biziň bu babatda anyk meýilnamalarymyz bar»...

24.11.2023 10:07
8518

Dünýäniň iň gymmat 100 kompaniýasy belli boldy

Apple ýene-de dünýäniň iň gymmat kompaniýasy boldy. Interbrand Corp. konsalting kompaniýasynyň gözleglerine görä, onuň brendi 502,6 mlrd dollar bilen bahalandyrylýar diýip, gazeta.ru habar berýär. Apple reýtingde...

04.11.2023 17:15
8903

Apple maliýe hasabatyny hödürledi: iPhone satuwy rekordy täzeleýär

Apple kompaniýasy nobatdaky maliýe hasabatyny hödürledi. Kompaniýa üçin 30-njy sentýabrda 2023-nji maliýe ýylynyň dördünji çärýegi we umuman, tutuş ýyl tamamlandy. Kompaniýa munuň iPhone satuwyndan gazanylan girdejileri...

12.09.2023 13:24
6931

Apple Qualcomm bilen iPhone üçin çip üpjünçiligi baradaky şertnamany üç ýyl uzaltdy

Apple kompaniýasy Qualcomm bilen çip üpjünçiligi baradaky şertnamasyny 2026-njy ýyla çenli uzaltdy. Bu barada ýarym geçirijileri işläp düzüjiniň habarynda aýdylýar diýip, forbes.kz belleýär. Bu Apple-iň öz çiplerini...