Türkmenistanyň Prezidenti Täjigistana saparyny ýatyrdy

  • 08.04.2023 17:48
  • 67947
Türkmenistanyň Prezidenti Täjigistana saparyny ýatyrdy

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň Täjigistana resmi sapary belli bir möhlete yza süýşürildi. Bu barada Täjigistan Respublikasynyň Prezidentiniň metbugat gullugyna salgylanyp, «Asia-Plus» habar berdi.

Saparyň Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň enesi, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň käbesi Ogulabat ejäniň aradan çykmagy sebäpli yza süýşürilendigi bellenilýär. Ondan öň resmi saparyň 10-11-nji aprelde boljakdygy habar berlipdi.

Mundan başga-da, 8-nji aprelde meýilleşdirilýän Täjigistanyň we Türkmenistanyň Işewürler geňeşiniň ilkinji mejlisi, şeýle hem 9-njy aprelde meýilleşdirilýän iki ýurduň telekeçileriniň işewürlik forumy ýatyryldy.


20.05.2024 16:02
32827

Raşid Meredow Eýranyň daşary işler ministriniň aradan çykmagy zerarly gynanç bildirdi

Türkmenistanyň daşary işler ministri Raşid Meredow Eýran Yslam Respublikasynyň Daşary işler ministrligine şu ýylyň 19-njy maýynda Eýranyň Gündogar Azerbaýjan welaýatynda bolup geçen dikuçar heläkçiligi sebäpli...

24.03.2024 07:46
32170

24-25-nji martda Russiýanyň Aşgabatdaky ilçihanasynda hatyra kitabyna ýazgy galdyryp bolar

Russiýanyň Türkmenistandaky ilçihanasy 2024-nji ýylyň 22-nji martynda Podmoskowýede bolup geçen terrorçylykly hereket sebäpli ilçihanada hatyra kitabyny döretdi. Ilçihananyň habar bermegine görä, Russiýanyň Aşgabatdaky...

23.03.2024 10:57
47101

Serdar Berdimuhamedow Wladimir Putine gynanç bildirdi

Prezident Serdar Berdimuhamedow Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putine Krasnogorsk şäherindäki «Krokus siti holl» konsert zalynda bolup geçen, köp sanly adam pidalaryna we şikes ýetmelerine getiren...

05.01.2024 01:05
54250

Serdar Berdimuhamedow Eýranyň Prezidentine gynanç bildirdi

Prezident Serdar Berdimuhamedow Eýran Yslam Respublikasynyň Prezidenti Seýed Ebrahim Raisä we goňşy ýurduň doganlyk halkyna Kerman şäherinde bolup geçen köpsanly adam pidalaryna we şikes ýetmelerine getiren terrorçylykly...