Türkmenistanyň Prezidenti Täjigistana saparyny ýatyrdy

  • 08.04.2023 17:48
  • 67455
Türkmenistanyň Prezidenti Täjigistana saparyny ýatyrdy

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň Täjigistana resmi sapary belli bir möhlete yza süýşürildi. Bu barada Täjigistan Respublikasynyň Prezidentiniň metbugat gullugyna salgylanyp, «Asia-Plus» habar berdi.

Saparyň Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň enesi, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň käbesi Ogulabat ejäniň aradan çykmagy sebäpli yza süýşürilendigi bellenilýär. Ondan öň resmi saparyň 10-11-nji aprelde boljakdygy habar berlipdi.

Mundan başga-da, 8-nji aprelde meýilleşdirilýän Täjigistanyň we Türkmenistanyň Işewürler geňeşiniň ilkinji mejlisi, şeýle hem 9-njy aprelde meýilleşdirilýän iki ýurduň telekeçileriniň işewürlik forumy ýatyryldy.


06.11.2023 00:06
31512

Serdar Berdimuhamedow Nepalda ýertitremesi zerarly gynanç bildirdi

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow Nepal Federatiw Demokratik Respublikasynyň Prezidenti Ram Çandra Paudele we Nepal Federatiw Demokratik Respublikasynyň Premýer-ministri Puşpa Kamal Dahala ýurduň...

29.10.2023 09:06
41130

Gurbanguly Berdimuhamedow Gazagystanyň Prezidentine gynanç bildirdi

Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Gazagystan Respublikasynyň Prezidenti Kasym-Žomart Tokaýewe şahtada bolup geçen heläkçilik zerarly gynanç hatyny...

29.10.2023 09:02
26032

Türkmenistanyň Prezidenti Gazagystanda şahtada bolup geçen heläkçilik zerarly gynanç bildirdi

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow Gazagystan Respublikasynyň Prezidenti Kasym-Žomart Tokaýewe ýurduň Karagandy oblastynda ýerleşýän Kostenko adyndaky şahtada bolup geçen ýangynyň köpsanly adam pidalaryna...

05.10.2023 00:47
26029

Serdar Berdimuhamedow Italiýada bolup geçen awtobus heläkçiligi zerarly gynanç hatyny iberdi

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow Italiýa Respublikasynyň Prezidenti Serjio Mattarella ýurduň Wenesiýa şäheriniň ýakynynda bolan, köp sanly adam pidalaryna we şikes ýetmelerine getiren awtobus heläkçiligi...