Hindistanda ilkinji altyn satýan bankomat işläp başlady

  • 07.12.2022 14:48
  • 25537
Hindistanda ilkinji altyn satýan bankomat işläp başlady

Kredit ýa-da debet plastik kartlaryndan pula altyn teňňeleri satyn almaga mümkinçilik berýän bankomat Hindistanyň Haýdarabat şäherinde (Telengana ştaty) müşderilere hyzmat edip başlady. Bu barada bigasia.ru belleýär. “Ekonomik taýms” gazetiniň ýazmagyna görä, bu diňe bir Hindistanda däl, eýsem dünýäde hakyky wagtda işleýän ilkinji awtomatdyr.

Enjam bu gurluşyň üsti bilen altyn satmagyň innowasion tehnologiýasyny işläp düzen Goldsikka Pvt Ltd hususy kompaniýasy tarapyndan çykaryldy. Bankomat özüne 24 karat altyndan ybarat 5 kg teňňäni sygdyrýar, ol teňňeleri sekiz opsiýada – 0,5 gramdan 100 grama çenli satyn almaga mümkinçilik berýär. Bankomatyň möhüm aýratynlygy ekranda görkezilýän altynyň bahasynyň London biržasynda bu gymmat bahaly metal üçin bahalaryň üýtgemegine laýyklykda hakyky wagtda täzelenip durmagydyr.
Bankomat döwülmelerden ygtybarly gorag ulgamyna eýe. Ol içinde gurnalan wideokamera, ses signaly bilen üpjün edilen we polisiýa bilen aragatnaşyk liniýasy bar.
Goldsikka-nyň wekilleriniň belleýşi ýaly, enjam isleg bildirýänleriň ählisine banklara ýa-da altyn-kümüş dükanlaryna barmazdan, maliýe ýitgilerinden gaçyp altyna maýa goýmak üçin gowy mümkinçilik döredýär.
Ilkinji iş gününde innowasion bankomat 20 müşderä hyzmat etdi. Goldsikka Hindistanda şeýle bankomatlaryň üç müňüsini gurnamagy we öz önümi bilen dünýä bazaryna çykmagy meýilleşdirýär.


08.01.2023 13:49
25101

Samsung 2023-nji ýylda ilkinji smartfonlaryny tanyşdyryp başlajak senesini mälim etdi

Samsung täze ykjam telefonlaryň hödürlenjek ilkinji çäresiniň senesini mälim etdi. Ol 18-nji ýanwarda Hindistanda geçiriler. Köpleriň täze Galaxy S23 flagmanlarynyň hödürlenmegine garaşýandyklaryna garamazdan,...

24.12.2022 16:01
17201

Hindistana uçup baran her 50-nji adam COVID-19 barlagyndan geçiriler

Hindistanyň howa menzillerinde gelýän daşary ýurtlularyň 2%-ni arasynda saýlap, koronawirus barlagyndan geçirerler diýip, ýurduň parlamentinde Saglygy goraýyş ministri Mansuh Mandawiýa habar berdi. Bu barada The...

06.11.2022 11:14
5541

«Apple» Hindistanda eýýäm ikinji kompaniýada iPhone önümçiligine başlady

“Apple” Hytaýdaky öz önümçiliklerini Hindistana geçirip başlady. Bu çözgüde diňe bir syýasy ýagdaýlar däl, eýsem, Hytaýda girizilen ýowuz karantin çäklendirmeleri hem täsir edýär. ferra.ru “Apple” kompaniýasynyň...

06.11.2022 09:24
20456

Delini adam janyna howp salýan duman örtdi

Hindistanyň paýtagty Deli şäherini ýaşamak üçin howply bolan duman örtdi. Howanyň hapalanmak derejesi Bütindünýä Saglygy Goraýyş Guramasynyň adaty standartyndan 40 esse ýokarlandy. Bu barada BBC-niň maglumatlaryna...