Samsung smartfonlar üçin täze gorag usulyny oýlap tapdy

  • 07.12.2022 14:42
  • 13548
Samsung smartfonlar üçin täze gorag usulyny oýlap tapdy

Samsung kompaniýasy döwmek mümkin däl diýen ýaly smartfonlar üçin barmaklaryň yzyny skanerleýjiniň peýda boljakdygyny anons etdi. Bu barada SamMobile neşiri habar berýär diýip, lenta.ru belleýär.

Žurnalistler korporasiýanyň smartfonlarda maglumatlary goramak boýunça täze tehnologiýany oýlap tapandygyny görkezýän materiallaryna salgylandylar. Inženerler telefonyň belli bir funksiýalaryny blokdan açanyňda ulanyjynyň bir däl-de, üç barmagyny skanerlemegi teklip etdiler.
Samsung Display-iň hünärmenleriniň aýtmagyna görä, skanerlemede üç barmagyň bir wagtyň özünde ulanylmagy smartfony 2,5 mlrd esse ygtybarly edýär. Sarp edijiniň her barmakdan maglumatlary aýratynlykda girizmezligi üçin Samsung tutuş ýüzi skanerleýji giňişlik hökmünde çykyş edýän täze nesliň OLED displeýini oýlap tapdy. Şeýlelik bilen, sarp ediji eliniň üç barmagyny ekranyň islendik ýerine goýup biler.
Görnüşi ýaly, üç barmagyň kömegi bilen autentifikasiýa ulgamy sarp edijileriň gizlin maglumatlary bilen gatnaşykda ulanylar – mysal üçin, maliýe programmalary bilen işlenende. Samsung täze tehnologiýanyň brendiň smartfonlarynda haçan peýda boljakdygyny anyklaşdyrmady.


02.02.2023 16:54
17495

Samsung Galaxy S23 smartfonlary we Galaxy noutbuklary tanyşdyryldy

Günorta Koreýanyň Samsung kompaniýasy Galaxy Unpacked tanyşdyrylyş dabarasynda Galaxy S23 smartfonlarynyň täze hataryny hem-de Galaxy Book 3 noutbuklaryny hödürledi. Bu barada rbc.ru habar berýär. Smartfonlar hatarynyň...

31.01.2023 16:06
5232

Fujitsu agramy 689 gram bolan 14 dýumlyk noutbuk çykarar

Fujitsu-nyň UH-X/H1 modeli Intel Core i7-1355U prosessor, 16 Gb RAM we 512 GB hemişelik ýat aldy. USB-C 3.2 Gen2, USB-C 3.2 Gen1, USB-A, HDMI, Ethernet razýomlaryny we gulaklyklar üçin 3,5 mm-lik razýom bar. 1920...

19.01.2023 08:20
17392

iOS 17 täzelenmesini aljak iPhone modelleri aýdyldy

Apple kompaniýasy 2023-nji ýylyň iýun aýynda WWDC-ni döredijileriň konferensiýasynda iOS 17 operasiýa ulgamynyň täze wersiýasyny hödürlär. Phone Arena neşiri çak edilýän täzelikler barada gürrüň berdi, şeýle hem...

19.01.2023 08:15
5459

Apple täze Macbook Pro we M2-li Mac Mini bilen tanyşdyrdy

Apple gurluşlarynyň - M2 Pro we M2 Max prosessorly Macbook Pro-nyň, şeýle hem M2 we M2 Pro-ly Mac Mini-niň gysgaça tanyşdyrylyş dabarasyny geçirdi. M2 Pro we M2 Max-da Macbook Pro Täze 14 we 16 dýumlyk noutbuklar...