2022-nji ýylyň jemleri boýunça dünýäniň iň gymmat ýaşaýyşly şäherleri belli edildi

  • 05.12.2022 14:03
  • 28089
2022-nji ýylyň jemleri boýunça dünýäniň iň gymmat ýaşaýyşly şäherleri belli edildi

Geçip barýan 2022-nji ýylyň jemleri boýunça Nýu-Ýork bilen Singapur dünýäniň iň gymmat ýaşaýyşly şäherleri boldy. Bu barada Economist Intelligence Unit kompaniýasynyň barlagynda aýdylýar.

Ikinji ýerde Tel-Awiw, üçünji ýerde bolsa Gonkong durýar. Şeýle-de birinji onluga Los-Anjeles, Sýurih, Ženewa, San-Fransisko, Pariž, Kopengagen we Sidneý girdi. Şäherleriň onlugynyň yzyndan gelýän sanawda, hususanam, Almaty we Daşkent bar. Soňky, 172-nji ýeri Damask eýeledi.
EIU-nyň maglumatlaryna görä, dünýäniň iri şäherlerinde bir ýylyň içinde bahalar ortaça 8,1% galdy, bu soňky ýigrimi ýylyň içinde iň ýokary görkeziji hasaplanýar. Günbatar Ýewropanyň şäherlerinde gazyň we elektroenergiýanyň bahasy ýerli pul bilen hasaplanyňda ortaça 29% ýokarlandy. Şeýle-de,tutuş dünýä ýüzünde benziniň bahasy örän çalt ýokarlanyp, 22% gymmatlady diýip, bellenýär.


11.06.2022 18:41
6827

ABŞ daşary ýurtly syýahatçylar üçin hökmany kowid barlagyny ýatyrýar

Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Hökümeti ýurda gelýän syýahatçylardan koronawirus üçin hökmany PZR barlagyny tabşyrmak talabyny ýatyrýandygyny mälim etdi diýip, anna güni The Hill neşirine salgylanyp, Interfaks...

02.02.2023 13:39
9392

2022-nji ýylda Türkiýäniň syýahatçylykdan gazanan girdejisi 46 mlrd dollardan geçdi

Türkiýe syýahatçylyk pudagyndan gazanan girdejisi boýunça täze rekord goýdy. Girdeji 2022-nji ýylyň jemi boýunça 46 mlrd dollardan gowrak bolup, bu bir ýyl ozalky görkezijiden 53,4% köpdür diýip, Türkiýäniň Statistika...

29.01.2023 11:31
4817

Tailand daşary ýurtlular üçin koronawirusa garşy sanjym merkezlerini açar

Tailandyň 76 welaýatynyň her birinde daşary ýurtly syýahatçylar üçin azyndan bir sany koronawirusa garşy sanjym merkezi açylar. “Taý pi-bi-es” teleýaýlymynyň habar bermegine görä, daşary ýurtlular üçin meýletin...

29.01.2023 11:06
15866

Gazagystanda daşary ýurtlularyň ýurda giriş düzgünlerine üýtgetmeler güýje girdi

Gazagystanda 27-nji ýanwarda daşary ýurtlularyň ýurda giriş düzgünlerine girizilen üýtgetmeler güýje girdi we “wizaran” – gysga möhletleýin çykyş bilen ýurtda bolmagyň möhletini ençeme gezek “nol etmek” mümkinçiligi...