Xiaomi 13 smartfonunyň ilkinji görkeziljek senesi belli boldy

  • 30.11.2022 16:00
  • 7659
Xiaomi 13 smartfonunyň ilkinji görkeziljek senesi belli boldy

Xiaomi kompaniýasy flagman smartfonunyň 13-nji seriýasy bilen 2022-nji ýylyň 1-nji dekabrynda tanyşdyrar. Hytaýlylar telefondan başga-da, birgiden täze çykaran zatlary bilen hem tanyşdyrarlar, şol sanda «akylly» sagatlaryny we simsiz gulaklyklaryny hödürlärler diýip, Gizmochina habar berýär.

Flagman Xiaomi 13 we Xiaomi 13 Pro smartfonlary hakynda häzirlikçe diňe olaryň noýabryň ortalaryna tanyşdyrylan Qualcomm-yň täze Snapdragon 8 Gen 2 prosessoryna eýe boljakdygy mälim. Deslapky maglumatlara görä, modeliň 2K razreşeniýeli 6,2 dýumlyk ekrany we barmak yzynyň ultrasesli skaneri bolar.
Çak bilen, Xiaomi 13 we Xiaomi 13 Pro hytaý brendiniň Android operasion ulgamy üçin MIUI 14 şereket proşiwkasyny aljak ilkinji gurluşlary bolarlar. Hiç hili mahabatyň bolmazlygy onuň daş örtüginiň aýratynlygydyr.
Täze smartfondan we proşiwkadan hem başga, 1-nji dekabrda Xiaomi täze simsiz Buds 4 gulaklyklaryny we Xiaomi Watch S2 «akylly» sagatlaryny hem görkezer.


06.01.2023 16:56
19749

Ýakynda Redmi Note 12 Pro+ dünýä bazarlaryna satuwa çykar

Redmi Note 12 telefonlary Hytaýda birnäçe aý bäri satuwa çykarylýar we ýakyn wagtda Hytaýyň daşyna-da çykarylar. Häzirki wagtda täze önümleriň ilkinji görkezilişi Hindistanda geçdi, ýöne global Redmi Note 12 Pro...

23.12.2022 12:19
18419

Redmi Note 12 Pro-nyň dünýä derejesinde tanyşdyrylyşy indiki ýylyň başynda bolar

Xiaomi kompaniýasy Redmi Note 12 Pro-nyň dünýä bazaryna çykjakdygyny tassyklady, onuň global wersiýasynyň tanyşdyrylyşy bolsa 2023-nji ýylyň 5-nji ýanwarynda geçer. Geçen hepde Xiaomi India Redmi Note 12 Pro+ smartfonynyň...

13.12.2022 07:24
18590

Xiaomi 13 we Xiaomi 13 Pro tanyşdyryldy

Xiaomi  kompaniýasy  Xiaomi 13 we  Xiaomi 13 Pro smartfonlaryny tanyşdyrdy. Täze smartfonlar Qualcomm-yň iň aňrybaş çipine eýe boldy. Smartfonlaryň ikisinde-de 8-den 12 GB-a çenli operatiw ýatly Snapdragon 8 Gen...

10.12.2022 11:52
12473

Xiaomi 13 smartfonunyň ilkinji görkezilişi 11-nji dekabrda geçiriler

Xiaomi 13 flagman smartfonunyň ilkinji görkezilişi 1-nji dekabrda geçmelidi, emma ony Hytaýyň kompartiýasynyň öňki baş sekretary Szýan Szeminiň aradan çykmagy bilen bagly näbelli möhlete süýşürilipdi. Häzirki wagtda...