«Ýylyň awtoulagy» bäsleşiginiň ýeňijileri yglan edildi

  • 26.11.2022 14:21
  • 18164
«Ýylyň awtoulagy» bäsleşiginiň ýeňijileri yglan edildi

«Ýylyň awtoulagy» (Car of the Year 2022) baýragynyň guramaçylary ýedi ýeňijini yglan etdiler. Şort-liste bäş sany elektromobil we içinden otlandyrylýan hereketlendirijili modeliň ikisi girdi. 

Renault Austral bilen Peugeot 408, şeýle-de doly elektrikleşdirilen Jeep Avenger, Nissan Ariya, furgon Volkswagen ID. Buzz, Kia Niro we platformadaş Subaru/Toyota bZ4X  ýeňiji boldular.
Ses berlişigiň jemleri 2023-nji ýylyň 13-nji ýanwarynda Brýusseldäki awtosalonda jemlener. Bäsleşigiň emin agzalarynyň düzümine Ýewropanyň dürli ýurtlaryndan bir topar žurnalistler girýär.
Baýragyň jemleýli tapgyryna çykmak üçin 45 model dalaş etdi.
Ýatlatsak, Kia EV6 elektrokary "2022-nji ýylyň awtoulagy" diýip yglan edildi.


03.02.2023 11:54
5898

Volvo elektrik sportkary döreder

Volvo brendiň model hataryna belli bir derejede özboluşlylyk goşjak batareýa bilen işleýän sportkar döretmegi göz öňünde tutýar. Kompaniýanyň müdiri Býorn Annwallyň aýtmagyna görä, täze flagman awtomobil öndüriji...

31.01.2023 23:15
8597

Xiaomi-niň elektrokarynyň ilkinji suratlary peýda boldy

Sanly gajetleri bilen tanalýan Hytaýyň Xiaomi korporasiýasynyň ilkinji elektrokary süýnmek dizaýnly ykjam sedan bolar. Muňa geljekki täze ulagyň CarNewsChina tarapyndan neşir edilen suratlary hem şaýatlyk edýär...

27.01.2023 21:05
20159

Russiýanyň ilkinji «Atom» elektromobili aprel-maý aýlarynda görkeziler

«Atom» brendiniň baş direktory Igor Powarazdnýuk TASS agentligine beren interwýusynda rus elektromobiliniň prototipiniň şu ýylyň aprel ýa-da maý aýynda görkeziljekdigini aýtdy. «Ulagyň prototipini ýazda — aprel...

21.01.2023 16:58
9192

Elektromobiller dünýäniň awtoulag bazarynyň 10% -ini eýeledi

2022-nji ýylyň dowamynda dünýäde 7,8 million töweregi elektrokar satyldy. Wall Street Journal gazetiniň hasaplamalaryna görä, bu tutuş bazaryň 10% töweregi - neşir muny rekord görkeziji diýip atlandyrýar. Elektrokarlaryň...