COP28 geljek ýylda Birleşen Arap Emirliklerinde geçiriler

  • 24.11.2022 14:08
  • 7765
COP28 geljek ýylda Birleşen Arap Emirliklerinde geçiriler

BMG-niň Howanyň üýtgemegi boýunça Çarçuwaly konwensiýasyna gatnaşyjy taraplaryň 28-nji maslahaty (COP28) geljek ýylda Birleşen Arap Emirliklerinde geçiriler. BAE-niň wise-prezidenti, Premýer-ministri, Dubaýyň häkimi Şeýh Mohammed bin Raşid Al Maktum bu maslahatyň 2023-nji ýylda ýurtda geçiriljek iň möhüm waka boljakdygyny aýtdy.

Khaleejtimes.com saýty Şeýh Mohammediň BAE-niň Hökümetiniň her ýylky mejlisinde çykyş edip, ýurtda geljek ýylda COP28-i geçirmegiň ähmiýetine aýratyn ünsi çekendigini ýazýar.
Mejlisiň dowamynda BAE-niň senagat we ýokary tehnologiýalar ministri, BAE-niň howanyň üýtgemegi meseleleri boýunça ýörite wekili Sultan bin Ahmed Al Jaber Birleşen Arap Emirlikleriniň tutanýerliliginiň, dünýä ýurtlary bilen pugta diplomatik gatnaşyklarynyň hem-de energetika we durnukly ösüş pudaklarynda synagdan geçen tejribesi bilen berkidilen howanyň üýtgemegi bilen bagly meselelerde eýeleýän pragmatik ugrunyň ýurda geçen ýylda 2023-nji ýylda COP28 maslahatyny geçirmek hakynda halkara ylalaşygy gazanmaga mümkinçilik berendigini belledi.
Nygtalyşy ýaly, 2023-nji ýylda COP28 Birleşen Emirliklerindäki “Expo City Dubai” şäherçesinde geçirilip, ol BAE-niň Milli güni bilen gabat geler. Çärä ýokary derejeli wekiller, şol sanda 140-dan gowrak ýurtdan döwlet we hökümet Baştutanlary, 80 müňden gowrak wekil, 5 müň çemesi köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekilleri gatnaşar. Häzirki wagtda ýurtda bu iri çärä taýýarlyk işlerine badalga berildi. Taýýarlyga gözegçilik etmek maksady bilen, ýurduň daşary işler we halkara hyzmatdaşlyk ministriniň ýolbaşçylygyndaky Ýokary komitet döredildi.


22.11.2022 16:21
17437

Serdar Berdimuhamedow Abu-Dabidäki Şeýh Zaýed metjidine baryp gördi

«Prezident Serdar Berdimuhamedow Birleşen Arap Emirliklerine amala aşyrýan ilkinji resmi saparynyň maksatnamasyny Abu-Dabi şäherinde ýerleşýän Şeýh Zaýed metjidine baryp görmek bilen jemledi. BAE-niň esaslandyryjysy...

22.11.2022 15:42
8225

Serdar Berdimuhamedow «Wahat Al Karama» ýadygärligine bardy

Şu gün Abu-Dabide bolýan Prezident Serdar Berdimuhamedow «Wahat Al Karama» ýadygärlikler toplumyna baryp, Birleşen Arap Emirlikleriniň Watan üçin gurban bolan milli gahrymanlaryny hatyralady. «Türkmenistan» gazetiniň...

22.11.2022 15:35
4725

Serdar Berdimuhamedow türkmen-emirlikler işewürlik maslahatynyň açylyşyna gatnaşdy

Şu gün Abu-Dabi şäherindäki «St.Regis Abu Dhabi» myhmanhanasynda Türkmenistan — BAE işewürlik maslahaty geçirildi. Onuň açylyş dabarasyna Birleşen Arap Emirliklerinde resmi saparda bolýan Prezident Serdar Berdimuhamedow...

22.11.2022 10:12
7858

Serdar Berdimuhamedow Abu-Dabide ikitaraplaýyn duşuşyklary geçirdi

Abu-Dabide saparda bolýan Prezident Serdar Berdimuhamedow Birleşen Arap Emirlikleriniň wise-prezidenti, Premýer-ministri, goranmak ministri, Dubaýyň häkimi Şeýh Mohammed bin Raşid Al Maktum hem-de BAE-niň Ministrler...