COP28 geljek ýylda Birleşen Arap Emirliklerinde geçiriler

  • 24.11.2022 14:08
  • 9018
COP28 geljek ýylda Birleşen Arap Emirliklerinde geçiriler

BMG-niň Howanyň üýtgemegi boýunça Çarçuwaly konwensiýasyna gatnaşyjy taraplaryň 28-nji maslahaty (COP28) geljek ýylda Birleşen Arap Emirliklerinde geçiriler. BAE-niň wise-prezidenti, Premýer-ministri, Dubaýyň häkimi Şeýh Mohammed bin Raşid Al Maktum bu maslahatyň 2023-nji ýylda ýurtda geçiriljek iň möhüm waka boljakdygyny aýtdy.

Khaleejtimes.com saýty Şeýh Mohammediň BAE-niň Hökümetiniň her ýylky mejlisinde çykyş edip, ýurtda geljek ýylda COP28-i geçirmegiň ähmiýetine aýratyn ünsi çekendigini ýazýar.
Mejlisiň dowamynda BAE-niň senagat we ýokary tehnologiýalar ministri, BAE-niň howanyň üýtgemegi meseleleri boýunça ýörite wekili Sultan bin Ahmed Al Jaber Birleşen Arap Emirlikleriniň tutanýerliliginiň, dünýä ýurtlary bilen pugta diplomatik gatnaşyklarynyň hem-de energetika we durnukly ösüş pudaklarynda synagdan geçen tejribesi bilen berkidilen howanyň üýtgemegi bilen bagly meselelerde eýeleýän pragmatik ugrunyň ýurda geçen ýylda 2023-nji ýylda COP28 maslahatyny geçirmek hakynda halkara ylalaşygy gazanmaga mümkinçilik berendigini belledi.
Nygtalyşy ýaly, 2023-nji ýylda COP28 Birleşen Emirliklerindäki “Expo City Dubai” şäherçesinde geçirilip, ol BAE-niň Milli güni bilen gabat geler. Çärä ýokary derejeli wekiller, şol sanda 140-dan gowrak ýurtdan döwlet we hökümet Baştutanlary, 80 müňden gowrak wekil, 5 müň çemesi köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekilleri gatnaşar. Häzirki wagtda ýurtda bu iri çärä taýýarlyk işlerine badalga berildi. Taýýarlyga gözegçilik etmek maksady bilen, ýurduň daşary işler we halkara hyzmatdaşlyk ministriniň ýolbaşçylygyndaky Ýokary komitet döredildi.


düýn 16:30
16314

Dünýäniň iň beýik binasynyň ýüzünde türkmen baýdagynyň şekili şöhlelendirildi

Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 32 ýyllygy mynasybetli Birleşen Arap Emirlikleriniň Dubaý şäherinde ýerleşýän dünýäniň iň beýik binasy Burj Halifanyň ýüzünde türkmen baýdagynyň şekili şöhlelendirildi. Türkmenistanyň...

20.09.2023 07:44
5925

Türkmenistan Merkezi Aziýada howanyň üýtgemegi bilen bagly tehnologiýalar boýunça Sebit merkezini döretmegi teklip etdi

Prezident Serdar Berdimuhamedow Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Asssambleýasynyň 78-nji mejlisinde çykyş edip, Merkezi Aziýada howanyň üýtgemegi bilen bagly tehnologiýalar boýunça Sebit merkezini döretmekligi...

20.09.2023 07:39
4154

Serdar Berdimuhamedow «Hazar ekologiýa başlangyjyny» döretmekligi teklip etdi

Prezident Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Asssambleýasynyň 78-nji mejlisinde çykyş edip, Merkezi Aziýanyň Hazar deňzine galtaşýan sebitdigini, özboluşly tebigy toplum bolan bu deňziň Ýer togalagynyň ekologiýasy...

15.09.2023 15:17
11403

Serdar Berdimuhamedow Merkezi Aziýa Suw strategiýasyny döwrebaplaşdyrmagy teklip etdi

Prezident Serdar Berdimuhamedow Duşenbe şäherinde geçirilen Araly halas etmegiň halkara gaznasyny esaslandyryjy döwletleriň Baştutanlarynyň Geňeşiniň nobatdaky mejlisinde eden çykyşynda Merkezi Aziýa Suw strategiýasyny...