Türkmenistanda içerki gatnawlaryň täzelenen tertibi neşir edildi

  • 14.11.2022 20:46
  • 42979
Türkmenistanda içerki gatnawlaryň täzelenen tertibi neşir edildi

«Türkmenistan» awiakompaniýasy resmi saýtynda içerki howa gatnawlarynyň 2022-nji ýylyň 1-nji noýabryndan hereket edýän ugurlaryny we rejesini neşir etdi.

Awiakompaniýa uçuşlaryň rejesiniň üýtgäp bilýändigini belläp geçýär.

Направление Номер рейса День вылета Время вылета Время прибытия
Ашхабад - Дашогуз T5-101 каждый день 06-00 06-50
Ашхабад - Дашогуз T5-105 1,3,4,6,7 17-25 18-15
Ашхабад - Дашогуз T5-111 2 19-00 19-50
Ашхабад - Дашогуз T5-113 2,5 09-50 10-40
Ашхабад - Дашогуз T5-103 4 09-50 10-40
Ашхабад - Дашогуз T5-107 5 18-10 19-00
Ашхабад - Туркменабад T5-171 каждый день 06-10 07-00
Ашхабад - Туркменабад T5-175 каждый день 17-30 18-20
Ашхабад - Мары Т5-127 каждый день 06-20 07-00
Ашхабад - Мары Т5-131 каждый день 17-55 18-35
Ашхабад - Туркменбаши T5-241 каждый день 06-30 07-30
Ашхабад - Туркменбаши T5-247 каждый день 18-00 19-00
Ашхабад - Керки T5-313 1,3,5,6,7 10-00 11-00
         
Дашогуз - Ашхабад T5-102 каждый день 07-50 08-40
Дашогуз - Ашхабад T5-106 1,3,4,6,7 19-15 20-05
Дашогуз - Ашхабад T5-112 2 20-50 21-40
Дашогуз - Ашхабад T5-114 2,5 16-00 16-50
Дашогуз - Ашхабад T5-104 4 15-25 16-15
Дашогуз - Ашхабад T5-108 5 20-00 20-50
Туркменабад - Ашхабад T5-172 каждый день 08-00 08-50
Туркменабад - Ашхабад T5-176 каждый день 19-20 20-10
Мары - Ашхабад Т5-128 каждый день 08-00 08-40
Мары - Ашхабад Т5-132 каждый день 19-35 20-15
Туркменбаши - Ашхабад T5-242 каждый день 08-40 09-40
Туркменбаши - Ашхабад T5-248 каждый день 20-10 21-10
Керки - Ашхабад T5-314 1,3,5,6,7 12-00 13-00
         
Дашогуз - Туркменбаши T5-235 2,5 11-40 12-50
Дашогуз - Мары T5-225 4 11-40 12-30
         
Туркменбаши - Дашогуз T5-236 2,5 14-00 15-00
Мары - Дашогуз T5-226 4 13-30 14-25
         
Мары - Дашогуз T5-226 4 13-30 14-25
         
Дашогуз - Мары T5-225 4 11-40 12-30

 


03.02.2023 12:30
15324

Kerki — Daşoguz aralygyndaky yzygiderli howa gatnawy dikeldildi

1-nji fewraldan başlap, Kerki ― Daşoguz ― Kerki aralygynda yzygiderli howa gatnawlary dikeldildi. Bu barada «Türkmen gündogary» gazeti habar berýär. Gatnawlaryň täze tertibi «Türkmenistan» awiakompaniýasynyň içerki...

31.01.2023 17:36
30808

Fewralyň ilkinji günleri Türkmenistanda ýagyşly, ýöne maýyl bolar

Fewral aýynyň ilkinji günlerinde Türkmenistanda maýyl, emma ýagyşly howa bolar. Ýurdumyzyň sebitlerinde +19 gradusa çenli gyzar. Bu barada Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň Gidrometeorologiýa...

30.01.2023 15:34
44187

Turkish Airlines Türkmenbaşy-Stambul gatnawlarynyň peteklerini arzanlatdy

Turkish Airlines awiakompaniýasy Türkmenbaşy — Stambul — Türkmenbaşy ugry boýunça gatnawlarynyň petekleriniň bahasyny arzanlatdy. Atavatan Türkmenistan neşiriniň berýän maglumatlaryna görä, gidiş-geliş petegini...

29.01.2023 15:38
35434

Türkmenistanyň käbir ýerlerinde howa +20 gradusa çenli maýlar

Türkmenistanda uzaga çeken adatdan daşary aýazly howa geljek hepdede gowşar. Ýurdumyzyň käbir ýerlerinde +20 gradusa çenli maýyl bolar diýip, «Meteožurnal» neşiri ýazýar. Howanyň maýlamagy sowuk howa akymynyň Alynky...