Täze Audi Q8 e-tron bilen tanyşdyryldy

  • 12.11.2022 08:27
  • 13762
Täze Audi Q8 e-tron bilen tanyşdyryldy

Audi nemes kompaniýasy dört ýyl mundan öň goýberilen asyl nusgadaky e-tron-nyň mirasdüşeri bolan Audi Q8 e-tron bilen tanyşdyrdy. Täze ulag elektriki platformada gurlan we öňki modeli bilen deňeşdirilende çynlakaý gowulandyrmalara eýe boldy.

Täze Audi Q8 e-tron-y 2022-nji ýylyň noýabrynyň ortalaryna sargyt edip bolar, Germaniýanyň we beýleki ýewropa ýurtlarynyň bazarlarynda ol 2023-nji ýylyň fewral aýynda satylyp başlanar. Indiki ýylyň aprelinde ol ABŞ-dada çykar. Germaniýadaky bahasy 74 400 ýewrodan başlanar.
Audi-niň täze elektrokarynyň salonyndaky köp bölekler täzeden işlenen materiallardan ýerine ýetirilen, meselem, haly örtügi. Displeýiň aşagyndaky dekoratiw wstawkasy bolsa bölekleýin täzeden işlenen plastik çüýşelerden taýýarlanan. Elektromobiliň içinde diagonaly 10,1 we 8,6 dýum bolan iki sany uly displeý oturdylan, olar adaty öwrenişilen fiziki öçürip-ýakyjylaryň we düwmeleriň ornuny tutýar. Şeýle-de uly panorama üçegi hem bar. 


31.01.2023 23:15
7002

Xiaomi-niň elektrokarynyň ilkinji suratlary peýda boldy

Sanly gajetleri bilen tanalýan Hytaýyň Xiaomi korporasiýasynyň ilkinji elektrokary süýnmek dizaýnly ykjam sedan bolar. Muňa geljekki täze ulagyň CarNewsChina tarapyndan neşir edilen suratlary hem şaýatlyk edýär...

27.01.2023 21:05
19628

Russiýanyň ilkinji «Atom» elektromobili aprel-maý aýlarynda görkeziler

«Atom» brendiniň baş direktory Igor Powarazdnýuk TASS agentligine beren interwýusynda rus elektromobiliniň prototipiniň şu ýylyň aprel ýa-da maý aýynda görkeziljekdigini aýtdy. «Ulagyň prototipini ýazda — aprel...

21.01.2023 16:58
9114

Elektromobiller dünýäniň awtoulag bazarynyň 10% -ini eýeledi

2022-nji ýylyň dowamynda dünýäde 7,8 million töweregi elektrokar satyldy. Wall Street Journal gazetiniň hasaplamalaryna görä, bu tutuş bazaryň 10% töweregi - neşir muny rekord görkeziji diýip atlandyrýar. Elektrokarlaryň...

18.01.2023 12:20
13084

Ford elektromobil öndürmekde Volkswagen-e garaşlylygyny kemeltmek isleýär

Ford kompaniýasy Ýewropanyň bazarlaryna goýberiljek elektromobilleriň indiki neslini döretmekde Volkswagen awtokonserniniň tehnologiýasyna garaşlylygyny kemeltmegi meýilleşdirýär. Bu barada duşenbe güni Financial...