Sadio Mane Katardaky dünýä çempionatyna gatnaşmaz

  • 09.11.2022 16:06
  • 16492
Sadio Mane Katardaky dünýä çempionatyna gatnaşmaz

«Bawariýanyň» we Senegalyň hüjümçisi Sadio Mane Katarda geçiriljek futbol 2022-nji ýylyň dünýä çempionatyna gatnaşmaz. Bu barada L'Equipe fransuz neşiri habar berýär.

Çeşmäniň berýän maglumatlaryna görä, Bundesliganyň «Werdere» garşy duşuşygynyň (6:1) 15-nji minudynda Maneniň alan şikesi öň çaklanylyşyndan agyr çykdy, şonuň üçin Mane dünýä birinjiligi tamamlanýança aýaga galyp bilmez.
Deslapky anyklamanyň görkezmegine görä, Maneniň aýagyna ýeňil urgudan soň nerwi dartylypdyr, emma soňra senegally futbolçynyň suhožiliýasyna (siňir) zyýan ýetendigi belli boldy. Bu hili şikesden saplanmak üçin ortaça birnäçe hepde gerek.
Ýatlatsak, Katarda futbol boýunça dünýä çempionaty 20-nji noýabrdan 18-nji dekabr aralygynda geçer. Ýaryşyň açylyş duşuşygynda Katar Ekwador bilen duşuşar.


27.01.2023 01:53
8840

2023-nji ýyldaky UEFA-nyň Super kubogy ugrundaky oýun Kazandan Afina geçirildi

Ýewropanyň Futbol Assosiasiýalarynyň Birleşigi (UEFA) 2023-nji ýylda geçiriljek UEFA-nyň Super Kubogy ugrundaky oýny Kazandan Afina geçirdi. Bu barada UEFA-nyň metbugat gullugy habar berdi diýip, TASS belleýär...

26.01.2023 15:46
16395

Habi Alonso 2024-nji ýylda “Realyň” baş tälimçisi bolup biler

«Realyň» ýolbaşçylygy Habi Alonsony klubuň baş tälimçisi wezipesinde Karlo Ançelottiniň ornuny eýeläp biljek hünärmen hökmünde görýär. Bu barada ispan metbugaty habar berdi diýip, sovsport.ru belleýär. Bellenilişi...

26.01.2023 12:25
6426

«Ewerton» iňlis futbol kluby satlyga çykaryldy

Angliýanyň Premýer-ligasynda çykyş edýän «Ewerton» futbol kluby satuwa çykaryldy. Klubuň eýesi, asly eýranly iňlis telekeçisi Farhad Moşiriniň 500 million funt sterlingden gowrak pul hödürlenjek teklibe garaşýandygy...

25.01.2023 13:15
12891

UEFA transfer düzgünlerini üýtgetmegi meýilleşdirýär

Ýewropanyň Futbol Assosiasiýalarynyň Birleşigi (UEFA) futbolçylaryň şertnamalarynyň dowamlylygyna çäklendirme girizmek isleýär. Bu barada The Times habar berdi diýip, gazeta.ru belleýär. Gurama şeýle üýtgetme barada...