Jon Tolkin iň köp girdeji gazanan merhum meşhur adamlaryň sanawynda birinji orny eýeledi

  • 02.11.2022 22:58
  • 14422
Jon Tolkin iň köp girdeji gazanan merhum meşhur adamlaryň sanawynda birinji orny eýeledi

«Forbes» amerikan žurnaly iň köp girdeji gazanýan merhum meşhur adamlaryň ýyllyk reýtingini hödürledi. Sanawda birinji orny “Ýüzükleriň hökümdarynyň” awtory Jon Tolkin eýeledi. Bu barada gazeta.ru habar berýär.

Hünärmenler ýazyjynyň ýyllyk girdejisini 500 mln dollar diýip bahalandyrdylar. Şu ýyl Tolkiniň döredijiliginiň käbir elementlerini ulanmaga hukugy bolan Middle-Earth Enterprisese kompaniýasynyň satuwy hem amala aşyryldy.
“Forbes-iň” sanawynda ikinji orunda amerikaly basketbolçy Kobi Braýant (1978-2020) ýerleşdi. Ol beýlekiler bir hatarda BodyArmor firmasyndaky paýynyň satylmagyndan bir ýylda 400 mln dollar gazandy. Üçünji orny baýlygy bir ýylda 250 mln dollar artan britaniýaly sazanda we aktýor Dewid Boui (1947-2016) eýeledi.
Şeýle-de, sanawa amerikaly sazandalar, ýagny bir ýylda 110 mln dollar “baýan” Elwis Presli (1935-1977), 100 mln dollar bilen Jeýms Braun (1933-2006) we 75 mln dollar bilen Maýkl Jekson (1958-2009) girdi. Kanadaly şahyr, ýazyjy we aýdymçy Leonard Koen (1934-2016) bir ýylda 55 mln dollar aldy, amerikaly çagalar ýazyjysy Teodor Sýuzyň (1904-1991) mirasy oňa bir ýylda 32 mln dollar getirdi.
Belläp geçsek, “Forbes” satuwdan, striming platformalarynda diňlemelerden, ygtyýarnama şertnamalarynyň baglaşylmagyndan gazanylan girdejileri göz öňünde tutýar.


08.12.2021 14:37
7593

Forbes ýylyň iň abraýly zenanyny yglan etdi

Amazonyň esaslandyryjysy Jeff Bezosyň öňki aýaly ýazyjy Makkenzi Skott Forbes žurnaly boýunça dünýäniň iň abraýly 100 zenanynyň sanawynda birinji orny eýeledi. Bu barada neşiriň web sahypasyna salgylanyp, novayagazeta...

31.10.2021 23:33
8514

“Forbes” aradan çykan iň baý meşhur adamlaryň sanawyny düzdi

“Forbes” reýting agentligi dünýäden öten iň baý meşhur adamlaryň sanawyny hödürledi. Olar ýogalansoň hem gazanç etmegi dowam etdirýärler. Ähli aradan çykan meşhur adamlaryň şu ýyl umumy girdejisi iki esse artyp...

şu gün 15:39
52

Razer dünýäde iň ýeňil oýun syçanjygyny çykardy

Professional oýun enjamlaryny öndürmeklige ýöriteleşen Razer kompaniýasy, Viper Mini Signature Edition oýun syçanjygyny görkezdi. Işläp taýýarlaýjy täze önümini bazardaky şeýle enjamlaryň içinde iň ýeňil gurluş...

şu gün 12:36
2963

«Awataryň» dowamynyň täze maglumatlary aýan edildi

«Awataryň» prodýuseri Jon Landau franşizanyň indiki üç filmi barada käbir maglumatlary aýan etdi. Onuň sözlerine görä, Una Çaplin (“Tagtlaryň oýny”) “Awatar 3-de” baş gahrymanyň keşbini ýerine ýetirer. Ol aktýor...