Bedenterbiýe we sport baradaky döwlet komiteti hakyndaky Düzgünnama tassyklanyldy

  • 21.10.2022 01:51
  • 10500
Bedenterbiýe we sport baradaky döwlet komiteti hakyndaky Düzgünnama tassyklanyldy

«Bedenterbiýe we sport baradaky döwlet komiteti hakyndaky» Düzgünnama we merkezi edarasynyň gurluşygy tassyklanyldy. Degişli karar Serdar Berdimuhamedow Hökümet mejlisiniň barşynda gol çekdi. Bu barada «Watan» habarlar gepleşiginde habar berildi.

Bedenterbiýe we sport baradaky döwlet komiteti Adalat ministrligi bilen bilelikde Karardan gelip çykýan üýtgetmeleri we goşmaçalary Türkmenistanyň kanunçylygyna girizmek baradaky teklipleri 1 (bir) aý möhletde taýýarlap, Ministrler Kabinetiniň garamagyna berer.


07.01.2023 15:54
44946

Türkmenistanyň futbol boýunça ýygyndysyna täze baş tälimçi bellenildi

«Ahal» futbol klubunyň tälimçisi Mergen Orazow futbol boýunça Türkmenistanyň milli ýygyndysyna baş tälimçi bellenildi. Şeýle karar Türkmenistanyň futbol federasiýasynyň Ýerine ýetiriji geňeşiniň nobatdaky mejlisinde...

07.01.2023 15:44
12429

Türkmenistanyň ýygyndysy dzýudo boýunça dünýä reýtinginde 66-njy boldy

Türkmenistanyň ýygyndysy dzýudo boýunça milli ýygyndylaryň dünýä reýtinginde 66-njy orny eýeledi. Reýting Halkara dzýudo federasiýasynyň saýtynda neşir edildi. Türkmen ýygyndysynda erkekleriň arasynda iň ýokary...

13.12.2022 07:17
22274

Rejepbaý Rejepow Kolumbiýada agyr atletike boýunça dünýä çempionatynda kümüş medal gazandy

Türkmenistanyň at gazanan sport ussady Rejepbaý Rejepow Kolumbiýanyň paýtagty Bogotoda geçirilýän agyr atletika boýunça dünýä çempionatynda 81 kg çenli agram derejesinde kümüş medal gazanmagy başardy. Türgen iki...

05.12.2022 09:28
28621

Serdar Berdimuhamedow Katarda FIFA-nyň prezidenti Janni Infantino bilen görüşdi

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow Katar Döwletine amala aşyran saparynyň dowamynda Dohadaky «Halifa» stadionynda FIFA-nyň prezidenti Janni Infantino bilen görüşdi. Futbol assosiasiýalarynyň halkara...