Täze Toyota Corolla 2023 tanyşdyryldy

  • 04.10.2022 21:39
  • 35282
Täze Toyota Corolla 2023 tanyşdyryldy

Toyota kompaniýasy ýapon bazary üçin 2023-nji model ýylynyň täzelenen Corolla maşgalasy bilen tanyşdyrdy. Bu tapgyrda ýaponlar turbonadduwdan bütinleý boýun gaçyrdylar we diňe iki görnüşli güýç gurluşy — benzin bilen işleýän atmosfera hereketlendirijisi we gibrid bilen çäklendiler.

1,8 litrlik gibrid wersiýasy gowulandyrylan elektrohereketlendirijä, 1,5 we 2,0 litrlikleri bolsa ýangyjyň has gowy tygşytlanmagyny üpjün edýän benzin modeline - modifisirlenen hereketlendirijä eýe boldy. Ondan hem başga, islege görä eksterýeriniň detallary täzelenen kuzowyň täze reňkleri hödürlenýär.


Corolla gammasyndan, turbomotor bilen birlikde, Ýaponiýa üçin yzky oky muftuly "mehaniki" doly priwod hem ýitdi.
Üç silindrli 1,5 litrlik 120-güýçli hereketlendiriji sedan we uniwersal üçin, hetçbek üçin bolsa 2,0 litrlik 170-güýçli "atmosfernik" baza boldy. Agregatlaryň ikisi hem Direct Shift wariatorly bug bilen işleýär.


Awtoulaglar daşyndan seredeňde täze faralary bilen göze ilýär, beýlekisi radiatorynyň gözenegi we bezegi bilen tapawutlanýar. Irki wersiýalarynyň içinde sanly abzal modeli, ekrany 10,5 dýuýma çenli ulaldylan multimedia ulgamy we wideoregistrator peýda boldy.
Ýaponiýada sedan şolbada 13 700 dollardan satylyp başlandy. Uniwersal Touring-iň nyrhy 14 300 dollardan başlaýar, Corolla Sport heçbegine bolsa 15 200 dollar nyrh kesilýär.


27.01.2023 01:44
16526

Akio Toýoda Toyota-yň prezidenti wezipesinden aýrylýar

2009-njy ýyldan bäri Ýaponiýanyň iň iri awtoulag öndürijisi Toyota Motor-a ýolbaşçylyk eden Akio Toýoda kompaniýanyň prezidenti wezipesinden aýrylar. Bu barada penşenbe güni kompaniýanyň metbugat gullugy habar...

21.01.2023 17:17
38166

Dünýäniň iň gymmat awtoulag brendiniň ady aýdyldy

Brand Finans konsalting kompaniýasy dünýädäki iň gymmat 500 brendi öz içine alýan nobatdaky Brand Finans Global 500 sanawyny neşir etdi. Bu ýyl Tesla markasy awtoulag pudagynda birinji ýeri eýeledi, bir ýyl ozal...

19.01.2023 08:08
13868

Toyota 2023-nji ýylda 10,6 milliona çenli awtoulag öndürmegi meýilleşdirýär

Ýaponiýanyň Toyota Motor konserni 2023-nji ýylda 10,6 million awtoulag öndürip biler diýip, kompaniýanyň habarynda aýdylýar. Şeýlelik bilen, görkezijiniň 2019-njy ýyldaky rekord  9,1 million ulag derejesinden ýokary...

13.01.2023 07:52
20838

Toyota eýýäm üçülenji ýyl täze awtoulag satuwynda dünýäde öňdeligi eýeleýär

Ýaponiýanyň Toyota Motor kompaniýasy yzygider üç ýyl satylan täze awtoulaglaryň sany boýunça dünýä awtoulag öndürijileriniň arasynda öňdeligi saklamagy başardy. Muny Toyota-nyň esasy bäsdeşi, Volkswagen Group nemes...