Konor Makgregor täze söweş stilini görkezdi

  • 03.10.2022 11:02
  • 28264
Konor Makgregor täze söweş stilini görkezdi

Iki agram kategoriýasynda UFC-niň öňki çempiony Konor Makgregor garyşyk başa-baş söweş sungatynyň ähli ugurlarynda, şol sanda parterde howply bolmaga mümkinçilik berjek täze söweş stilini işländigini nygtaýar. Bu barada fighttime.ru belleýär.

“Ýokardan urmakda iň takyk söweşiji indi aşakdan hem takyk we ýeňlişe sezewar ediji urgulary urýar” – diýip, ol sosial ulgamlarda ýazmak bilen, birnäçe türgenleşik wideolaryny ýerleşdirdi. “Men garşydaşlaryma hiç hili mümkinçilik goýmaýan täze ssenariýany taýýarladym. Men indi hemmeden ýagtylyk ýyly öňde we men hemişe boýny göz astyna alýaryn. Biz nirede bolsak hem, size agyryly ederin. Helio Greýsä şöhrat, biziň söweşde üstün çykmaga milliardlarça usulymyz bar! Bularyň ählisi heniz başlangyjy!”.

Wideodan görnüşi ýaly, Makgregor MMA boýunça doly derejeli türgenleşige başlapdyr we hakykatdanam, oktagona dolanmaga taýýarlanýar. Soňky gezek ol oktagona geçen ýylyň tomsunda çykdy we şonda Dastin Porýe garşy söweşde aýagyny döwdürdi.
UFC-niň prezidenti Dana Uaýtyň aýtmagyna görä, Makgregor indiki söweşini 2023-nji ýylyň başynda geçirer.


20.11.2022 12:26
22184

Usman Nurmagomedow ýeňil agramda Bellatoryň çempiony boldy

Russiýaly pälwan Usman Nurmagomedow ýeňil agramda Bellatoryň guşagyny almak ugrundaky titul tutluşygynda braziliýaly türgen Patriki Freýreni ýeňdi. Bellator 288 turniri şenbä geçilen gije Çikagoda geçdi. Nurmagomedow...

19.11.2022 18:13
28898

Fýodor Ýemelýanenko karýerasynda soňky göreşini 4-nji fewralda Beýdere garşy geçirer

Garyşyk stiliň russiýaly pälwany Fýodor Ýemelýanenko amerikaly türgen Raýan Beýdere garşy karýerasynda soňky tutluşygyny geçirer. Bu barada anna güni Bellator guramasynyň metbugat gullugy habar berdi. Agyr agramda...

16.11.2022 14:05
18714

Islam Mahaçew UFC-niň iň gowy söweşijileriniň reýtinginde ikinji orna çykdy

Ýeňil agramda Absolýut söweş çempionatynyň (UFC) çempiony Islam Mahaçew agram kategoriýasyna garamazdan promouşeniň reýtinginde üçünji orundan ikinji orna galdy. Bu barada guramanyň saýtyna salgylanyp, rsport.ria...

14.11.2022 18:27
26054

UFC Mahaçew bilen Wolkanowskiniň arasyndaky söweşi yglan etdi

Absolýut söweş çempionaty (UFC) resmi Telegram kanalynda ýeňil agramda guramanyň çempiony titulynyň eýesi, garyşyk stiliň (MMA) russiýaly söweşijisi Islam Mahaçew bilen ýarym ýeňil diwizionda çempion hem-de agram...