Konor Makgregor täze söweş stilini görkezdi

  • 03.10.2022 11:02
  • 28729
Konor Makgregor täze söweş stilini görkezdi

Iki agram kategoriýasynda UFC-niň öňki çempiony Konor Makgregor garyşyk başa-baş söweş sungatynyň ähli ugurlarynda, şol sanda parterde howply bolmaga mümkinçilik berjek täze söweş stilini işländigini nygtaýar. Bu barada fighttime.ru belleýär.

“Ýokardan urmakda iň takyk söweşiji indi aşakdan hem takyk we ýeňlişe sezewar ediji urgulary urýar” – diýip, ol sosial ulgamlarda ýazmak bilen, birnäçe türgenleşik wideolaryny ýerleşdirdi. “Men garşydaşlaryma hiç hili mümkinçilik goýmaýan täze ssenariýany taýýarladym. Men indi hemmeden ýagtylyk ýyly öňde we men hemişe boýny göz astyna alýaryn. Biz nirede bolsak hem, size agyryly ederin. Helio Greýsä şöhrat, biziň söweşde üstün çykmaga milliardlarça usulymyz bar! Bularyň ählisi heniz başlangyjy!”.

Wideodan görnüşi ýaly, Makgregor MMA boýunça doly derejeli türgenleşige başlapdyr we hakykatdanam, oktagona dolanmaga taýýarlanýar. Soňky gezek ol oktagona geçen ýylyň tomsunda çykdy we şonda Dastin Porýe garşy söweşde aýagyny döwdürdi.
UFC-niň prezidenti Dana Uaýtyň aýtmagyna görä, Makgregor indiki söweşini 2023-nji ýylyň başynda geçirer.


30.01.2023 13:27
8952

UFC 287 ýaryşynda Gilbert Býorns Horhe Maswidal bilen duşuşar

UFC-niň ýarym orta agramda çempion guşagynyň öňki dalaşgärleri Gilbert Býorns bilen Horhe Maswidalyň arasyndaky söweş UFC 287 turniriniň ikinji möhüm wakasy bolar. Bu söweş 8-nji aprelde Bruklinde geçiriler. Söweşiň...

30.01.2023 13:25
9205

UFC Adesanýa bilen Pereýranyň arasyndaky rewanş söweşini yglan etdi

Absolýut söweş çempionatynyň (UFC) orta agramda braziliýaly çempiony Aleks Pereýra bilen MMA-nyň täze zelandiýaly söweşijisi Israel Adesanýa titul rewanş söweşini geçirer. Bu barada promouşeniň resmi saýtyna salgylanyp...

23.01.2023 11:34
11025

Žoze Aldo UFC-niň Şöhratlar zalyna girdi

Absolýut söweş çempionatynyň (UFC) ýarym ýeňil agramda öňki çempiony braziliýaly Žoze Aldo amerikan promouşeniniň Şöhratlar zalyna girizildi. Bu barada Rio-de-Žaneýroda geçirilen UFC 283 turnirinde yglan edildi...

22.01.2023 23:59
14506

Jamahal Hill ýarym agyr agramda UFC-niň çempiony boldy

Amerikaly Jamahal Hill ýarym agyr agramda Absolýut söweş çempionatynyň  (UFC) çempiony ugrundaky ýaryşda braziliýaly Glower Teýşeýrany ýeňdi. Ýaryşlar yekşenbe güni Braziliýada geçirildi. Hill eminleriň biragyzdan...