Futbol boýunça DÇ-2022-niň janköýerlerinden PZR-testleriň netijesi talap ediler

  • 02.10.2022 07:26
  • 6841
Futbol boýunça DÇ-2022-niň janköýerlerinden PZR-testleriň netijesi talap ediler

Futbol boýunça dünýä çempionatyny görmäge Katara gitjekler ýurda girjek bolanlarynda COVID-19 üçin otrisatel testlerini görkezmeli bolarlar diýip, çäräniň guramaçylary mälim etdiler. Bu barada ABC News habar berýär. 

PZR-testler ýurda gelinmeziniň öňüsyrasy 48 sagadyň içinde, ekspress-testler bolsa bir gije-gündiziň dowamynda edilen bolmaly.
Çempionatyň 18 ýaşly we ondan uly ähli myhmanlary özlerine Ehteraz resmi mobil goşundysyny ýüklemeli bolarlar, şol goşundy olaryň saglyk ýagdaýyny we hereketini gözegçilikde saklar. Binanyň içine diňe kimiň goşundysy «koronawirus ýokuşmadyk» diýen derejäni görkezse, şony goýbererler.
32 toparyň futbolçylary we işgärleri her iki günden bir gezek antigenler üçin ekspress-test tabşyrarlar.
Katara girende COVID-19 üçin hökmany test tabşyrmak 4-nji sentýabrdan başlap ähli syýahatçylara degişli edildi.
Toparlaýyn tapgyryň birinji oýny 20-nji noýabrda geçer. Katar öz taryhynda ilkinji gezek futbol boýunça dünýä çempionatyny kabul edýär. Ondan hem başga, bu öňde-soňda arap dünýäsinde geçirilýän  ilkinji dünýä çempionatydyr.


şu gün 09:34
4618

Serdar Berdimuhamedow Katarda dünýä çempionatynyň duşuşygyna tomaşa etdi

3-nji dekabrda Katar Döwletiniň Emiri Şeýh Tamim bin Hamad Al Taniniň çagyrmagy boýunça Katara sapar bilen baran Prezident Serdar Berdimuhamedow Dohada geçirilýän futbol boýunça dünýä çempionatynyň oýunlarynyň...

şu gün 09:09
4343

Argentina Awstraliýadan üstün çykyp, dünýä çempionatynyň çärýek finalyna çykdy

Katarda geçirilýän futbol boýunça dünýä çempionatynyň 1/8 final duşuşygynda Argentinanyň futbolçylary Awstraliýadan üstün çykdylar. Al-Raýanda geçen duşuşyk 2:1 hasabynda tamamlandy. Argentinanyň düzüminde Lionel...

düýn 23:29
5778

Niderlandlar ABŞ-ny ýeňip, dünýä çempionatynyň 1/4 finalyna çykdylar

Niderlandlar Katarda geçirilýän futbol boýunça dünýä çempionatynyň çärýek finalyna çykmagy başaran ilkinji ýygyndy boldy. 1/8 final tapgyrynda olar ABŞ-ny 3:1 hasabynda ýeňdiler. Ýeňiji bolanlaryň düzüminde Memfis...

düýn 16:06
12163

Şotlandiýada futbolçylar üçin täze düzgünler girizilýär

Şotlandiýada profess­ional futbolçylara oýnuň öňüsyrasynda we ondan soňky gün tür­genleşiklerde kelle bilen oýnamak gadagan ediler. Bu Glazgo uniwersitetiniň öňki oýunçylaryň kelle beýnisiniň kesellerin­den üç...