Rim Papasy türkmenistanlylary Garaşsyzlyk güni bilen gutlady

  • 30.09.2022 12:35
  • 5401
Rim Papasy türkmenistanlylary Garaşsyzlyk güni bilen gutlady

Rim Papasy Fransisk Türkmenistanyň Garaşsyzlyk güni mynasybetli Prezident Serdar Berdimuhamedowa gutlag hatyny ýollady.

“Size we ähli türkmenistanlylara Türkmenistanyň Garaşsyzlyk güni mynasybetli  tüýs ýürekden gutlaglarymy iberýärin” diýip, Rim Papasy gutlag hatynda ähli halklara agzybirlik, jebislik we parahatçylyk dileg etdi.


düýn 08:48
4359

Serdar Berdimuhamedow TÜRKSOÝ guramasynyň Baş sekretaryny kabul etdi

28-nji noýabrda Prezident Serdar Berdimuhamedow Türki medeniýetiň halkara guramasynyň (TÜRKSOÝ) Baş sekretary Sultan Raýewi kabul etdi. Prezident Serdar Berdimuhamedow Sultan Raýewi bu jogapkärli wezipä saýlanmagy...

düýn 08:38
8300

Türkmenistanyň Prezidenti sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi

28-nji noýabrda Prezident Serdar Berdimuhamedow welaýatlaryň häkimleriniň gatnaşmagynda möwsümleýin oba hojalyk işleri bilen baglanyşykly sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi. Maslahatyň barşynda welaýatlaryň...

26.11.2022 13:58
17618

Mary welaýatynyň Serhetabat we Oguzhan etrap häkimlikleri ýatyryldy

Türkmenistanyň Prezidenti Mary welaýatynyň dolandyryş-çäk bölünişiginiň üýtgemegi bilen baglylykda, welaýatyň Serhetabat we Oguzhan etrap häkimliklerini ýatyryldy hakynda Karara gol çekdi. Bu barada «Watan» habarlar...

26.11.2022 13:55
11389

Lebap welaýatynyň Farap we Döwletli etrap häkimlikleri ýatyryldy

Türkmenistanyň Prezidenti Lebap welaýatynyň dolandyryş-çäk bölünişiginiň üýtgemegi bilen baglylykda, welaýatyň Farap we Döwletli etrap häkimliklerini ýatyrmak hakynda Karara gol çekdi. Bu barada «Watan» habarlar...