BSGG: Ýaponiýa kowid bilen keselleme sany boýunça ýene-de lider boldy

  • 30.09.2022 11:08
  • 10052
BSGG: Ýaponiýa kowid bilen keselleme sany boýunça ýene-de lider boldy

Koronawirus pandemiýasy döwründe iň pes kesel görkezijileriniň hasaba alnan ýeri bolan Ýaponiýa bassyr onunjy hepde kowid hadysalarynyň sany boýunça dünýäde birinji orny eýeleýär. Bu Bütindünýä Saglygy Goraýyş Guramasynyň (BSGG) maglumatlaryndan gelip çykýar diýip, TASS habar berýär.

Onuň maglumatlaryna görä, soňky hepdede Ýaponiýada 535 müňden gowrak täze kesel hadysasy hasaba alyndy, bu bolsa Ýaponiýanyň yzyndan gelýän ABŞ-a garanyňda, tas bir ýarym esse köpdür. ABŞ-da 361 müňden gowrak hadysa ýüze çykaryldy.
Häzirki wagtda Ýaponiýada pandemiýanyň ýedinji tolkuny gowşaýar. Soňky bir günüň dowamynda 50 müň töweregi kesel hadysasy ýüze çykaryldy. Şol bir wagtyň özünde, Tokionyň syýasy gözlegler gaznasynyň maglumatlary boýunça, Ýaponiýanyň ilatynyň koronawirusa kollektiw immuniteti, takmynan, 90% bolup biler.
Şunuň esasynda Ýaponiýanyň hökümeti 11-nji oktýabrdan koronawirusyň ýaýramagy bilen bagly girizilen giriş üçin çäklendirmeleri doly ýatyrmak kararyna geldi. Ýurda bir günde gelýänleriň sanyna çäk, gysga möhletli wizalaryň berilmegine çäklendirmeler we indiwidual syýahatçylyga gadaganlyk hem ýatyrylýar.


düýn 16:28
9447

BSGG pandemiýa zerarly 3 ýyl bäri hereket edýän adatdan daşary ýagdaý düzgüniniň möhletini uzaltdy

Bütindünýä saglygy goraýyş guramasy koronawirus ýokanjynyň pandemiýasy sebäpli ählumumy saglygy goraýyşda adatdan daşary ýagdaý düzgüniniň möhletini uzaltdy. Bu barada guramanyň adatdan daşary ýagdaý boýunça komitetiniň...

20.01.2023 15:18
12824

HBS: 1-nji aprelden Ýaponiýada COVID-19 möwsümleýin dümew kategoriýasyna geçiriler

Ýapon hökümeti COVID-19-yň ýuridiki derejesini 1-nji aprelden üýtgetmek we möwsümleýin dümew kategoriýasyna geçirmek isleýär. Şeýle karar 20-nji ýanwarda premýer-ministr Fumio Kişidanyň we ministrler kabinetiniň...

29.11.2022 16:44
7441

BSGG maýmyn mamasynyň täze adynyň mpox boljakdygyny mälim etdi

Bütindünýä Saglygy goraýyş guramasynyň (BSGG) resminamalarynda maýmyn mamasy indi mpox diýlip atlandyrylar. Ýylyň dowamynda täze at bilen bir hatarda öňki resmi at hem ulanylar diýip, BSGG-niň Ženewadaky ştab-kwartirasy...

11.11.2022 13:35
4785

BSSG fewraldan bäri kowidden ýogalanlaryň sanynyň 90% azalandygyny habar berdi

Bütindünýä saglygy goraýyş guramasynyň (BSGG) baştutany Tedros Adhanom Gebreýesus COVID-19 bilen keselläp ýogalýanlaryň sanynyň fewraldan bäri 90% peselendigini oňyn öňe gidişlik hasaplady diýip, çarşenbe güni...