Serdar Berdimuhamedow RF-niň Ižewsk şäherinde bolup geçen pajygaly ýagdaý zerarly gynanç bildirdi

  • 28.09.2022 23:20
  • 34157
Serdar Berdimuhamedow RF-niň Ižewsk şäherinde bolup geçen pajygaly ýagdaý zerarly gynanç bildirdi

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow Russiýa Federasiýasynyň Ižewsk şäherinde bolup geçen pajygaly ýagdaý zerarly Prezident Wladimir Putine gynanç bildirdi. Bu barada «Watan» habarlar gepleşiginde habar berildi.

Gynanç hatynda Prezident Serdar Berdimuhamedow pida bolanlaryň dogan-garyndaşlaryna Türkmenistanyň halkynyň adyndan hem hut öz adyndan çuňňur gynanjyny bildirip, şikes alanlaryň tiz wagtda sagalmagyny arzuw etdi.
Belläp geçsek, 26-njy sentýabrda irden RF-niň Ižewsk şäherindäki 88-nji mekdepde ýaragdan ot açyldy, netijede 17 adam, şol sanda 11 sany çaga aradan çykdy.
29-njy sentýabrda çenli Udmurtiýa welaýatynda pida bolanlaryň hatyrasyna matam yglan edildi.


02.02.2023 09:15
34866

Serdar Berdimuhamedow Pakistanyň ýolbaşçylaryna gynanç bildirdi

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow Pakistan Yslam Respublikasynyň Prezidenti Arif Alwä we Premýer-ministr Mian Muhammad Şahbaz Şarife ýurduň Peşewar şäherindäki metjitde bolup geçen, köp sanly adam...

01.12.2022 09:13
15314

Serdar Berdimuhamedow HHR-iň öňki Başlygynyň aradan çykmagy zerarly gynanç bildirdi

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow HHR-iň öňki Başlygy Szýan Szeminiň aradan çykmagy zerarly Si Szinpine gynanç hatyny iberdi. «Ol durmuş-ykdysady ösüşinde uly üstünlikleri gazanan maksada okgunly...

23.11.2022 08:52
28160

Serdar Berdimuhamedow Indoneziýanyň Prezidentine gynanç bildirdi

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow Indoneziýa Respublikasynyň Prezidenti Joko Widodo Indoneziýanyň Ýawa adasynda bolup geçen, adam pidalaryna hem-de köp sanly şikes ýetmelerine getiren ýertitremesi...

14.11.2022 18:47
47190

Türkmenistanyň Prezidenti we Halk Maslahatynyň Başlygy Ärdogana gynanç bildirdiler

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow we Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Türkiýe Respublikasynyň Prezidenti Rejep Taýyp Ärdoganyň adyna Stambulda bolup...