Katar Dünýä çempionaty — 2022-ni geçirmek üçin 200 mlrd dollar sarp etdi

  • 28.09.2022 21:38
  • 10565
Katar Dünýä çempionaty — 2022-ni geçirmek üçin 200 mlrd dollar sarp etdi

Katarda geçiriljek 2022-nji ýylyň futbol boýunça dünýä çempionatyna çykarylan çykdajy rekord 200 mlrd dollar boldy diýip, The Sun habar berýär.

Bu Russiýanyň 2018-nji ýylda dünýä çempionatyna çykaran çykdajysyndan 20 esse diýen ýaly köpdür. Şonda Russiýanyň çykdajysy 11,6 mlrd dollar bolupdy, rekord bolsa 2014-nji ýylda 15 mlrd dollar sarp edip, DÇ-ni kabul eden Braziliýa degişlidi. 
Belläp geçsek, Günorta-Afrika Respublikasynda geçen DÇ-2010-na 3,6 mlrd dollar, Germaniýada geçen DÇ-2006-a 4,3 mlrd dollar, Günorta Koreýada we Ýaponiýada geçen DÇ-2002-ä 7 mlrd dollar, Fransiýada geçen DÇ-1998-e 2,3 mlrd dollar, ABŞ-da geçen DÇ-1994-e 500 mln dollar sarp edildi.
Katarda gönüden-göni stadionlaryň (sekiz meýdança guruldy), bazalaryň, janköýerler üçin fan-zolaklaryň gurluşygynyň özüne 6,5 mlrd dollar sarp edildi.
Turniriň kommunikasiýalar boýunça ýerine ýetiriji direktory Fatima Al Nuaými umumy 200 mlrd dollar «hakykatda Katary milli taýdan ösdürmek we döwrebaplaşdyrmak ugrundaky maksatly strategiýanyň bir bölegi hasaplanýar» diýip düşündirdi.


24.12.2022 00:57
35285

FIFA Katardaky dünýä çempionatynyň iň owadan goluny mälim etdi

Londonyň «Tottenhem» klubunyň we Braziliýanyň ýygyndysynyň hüjümçisi Rişarlison Katarda geçen dünýä çempionatynda iň oňat goluň awtory boldy. Bu barada Halkara futbol federasiýasynyň (FIFA) metbugat gullugy saýtynda...

23.12.2022 16:18
39811

Dünýä çempionaty — 2022-ä gatnaşan milli ýygyndylar näçe baýrak puluny alar?

Katarda geçirilen dünýä çempionaty Argentina bilen Fransiýanyň arasyndaky çekeleşikli final (esasy we goşmaça wagtda 3:3, 11 metrlik urgular boýunça 4:2) bilen tamamlanypdy. Çempionat gutaransoň, hasap-hesipleri...

23.12.2022 12:09
18376

Messiniň DÇ-2022-däki posty sosial torlaryň taryhynda laýklar boýunça rekord goýdy

Argentinanyň futbol boýunça ýygyndysynyň hüjümçisi Lionel Messiniň internetdäki posty sosial torlaryň taryhynda laýklaryň rekord mukdaryny çöpledi. "Altyn topuň" ýedi gezek eýesi bolan Messi Katarda geçen dünýä...

22.12.2022 20:28
30605

Argentina FIFA-nyň reýtinginde ikinji ýere çykdy

Argentinanyň ýygyndysy Katarda geçen dünýä çempionatynda gazanan ýeňşinden soň Halkara futbol federasiýasynyň reýtinginde ikinji ýere çykdylar, Braziliýanyň topary öňdeligi saklap galýar. Reýtingiň täzelenen wersiýasy...