Boksçy Taýson Fýuri Entoni Joşua bilen söweşiň ýatyrylandygyny mälim etdi

  • 28.09.2022 13:48
  • 9996
Boksçy Taýson Fýuri Entoni Joşua bilen söweşiň ýatyrylandygyny mälim etdi

WBC-niň wersiýasyna görä super agyr agramda boks boýunça dünýä çempiony Taýson Fýuri Entoni Joşua bilen söweşiň ýatyrylýandygyny aýtdy. Munuň sebäbi garşydaşyň degişli şertnama wagtynda gol çekmändigi boldy diýip, MIR24 habar berýär.

Fýuri 32 ýaşly Joşua gol çekmek üçin 26-njy sentýabrda sagat 17:00-a çenli wagt berdi. Möhlet tamamlanansoň we şertnama gol çekilmänsoň, Taýson “hasaplaşmaly günüň gelendigini we tamamlanandygyny”, Joşua üçin bolsa “ähli zadyň resmi taýdan gutarandygyny” aýtdy.
Agyr agramlylaryň arasynda çempion watandaşyny sentýabr aýynyň başynda söweşe çagyrdy. Söweş dekabr aýynda geçirilmelidi.
34 ýaşly Fýuriniň hasabynda 32 ýeňiş we bir deňme-deňlik bar, 32 ýaşly Joşuanyň hasabynda bolsa 24 ýeňiş we üç ýeňliş bar. Ol iki gezek ukrainaly Aleksandr Usikden ýeňildi.
Ýatlap geçsek, aprel aýynda britaniýaly boksçy Taýson Fýuri watandaşy Dillian Uaýty ýeňip, Bütindünýä boks geňeşiniň wersiýasyna görä dünýä çempionynyň guşagyny ikinji gezek gorady we şondan soň karýerasyny tamamlaýandygyny aýtdy. Ýöne awgust aýynda ol ringe dolanmak kararyna gelendigini mälim etdi.


29.01.2023 22:50
10227

Beterbiýew Ýarddan üstün çykyp, boks boýunça dünýä çempionynyň üç titulyny gorady

Russiýaly Artur Beterbiýew 79.38 kilograma çenli agram derejesinde professional boksçularyň arasynda dünýä çempionynyň üç sany titulyny gorady. Ol şu gün Londonda «Uembli» stadionynda geçirilen 12 raundly tutluşygyň...

15.01.2023 15:02
7078

The Ring: Dmitriý Biwol 2022-nji ýylyň boksçusy diýlip ykrar edildi

The Ring amerikan  žurnalynyň wersiýasy boýunça rus pälwany Dmitriý Biwol 2022-nji ýylyň boksçusy diýlip ykrar edildi. Bu baýrak ugrundaky göreşde Biwol WBC-niň we WBA-nyň wersiýalary boýunça birinji iň has ýeňil...

07.01.2023 12:22
11318

Menni Pakýao 2023-nji ýylda karýerasyny dikeldip biler

Boks boýunça sekiz agram kategoriýasynda öňki dünýä çempiony Menni Pakýao 2023-nji ýylda karýerasyny gaýtadan dikeldip biler. Bu barada boksçynyň wekili TASS habarlar agentligine habar berdi. “Menni boksa gaýdyp...

04.01.2023 08:17
10810

Gazagystan IBA ýurtlarynyň reýtinginde birinji orny eýeledi

Halkara Boks Assosiasiýasy (IBA) ähli agram kategoriýasyndaky söweşijileriň reýtinginiň täzelenen görnüşini neşir etdi. Sanawyň birinji ornunda 48 100 utuk bilen Gazagystan ýerleşdi. Ikinji orny 37 600 utuk bilen...