Müsür 2036-njy ýyldaky Olimpiadany geçirmek üçin ýurdunyň dalaşgärligini öňe sürer

  • 26.09.2022 14:46
  • 4757
Müsür 2036-njy ýyldaky Olimpiadany geçirmek üçin ýurdunyň dalaşgärligini öňe sürer

Müsüriň prezidenti Abdel Fattah as-Sisi Müsür Arap Respublikasyny 2036-njy ýyldaky tomusky Olimpiýa oýunlaryny geçirmek üçin dalaşgär hökmünde görkezmek teklibini makullady. Bu barada Müsüriň Ýaşlar we sport ministri Aşraf Sobhi habar berdi, onuň teswirlerini "Ahbar al-Ýaum" habarlar portaly getirýär diýip, TASS belleýär.

"Döwlet baştutany Müsüre 2036-njy ýylda Olimpiadany geçirmek hukugyny bermek baradaky resmi arza razylyk berdi" - diýip, Sobhi belledi.

Bu beýanat Halkara Olimpiýa Komitetiniň prezidenti Tomas Bahyň Kaire sapary mynasybetli guralan resmi kabul edişligiň dowamynda aýdyldy.
Bah hem öz gezeginde "Müsüriň sport infrastrukturasynyň 2036-njy ýyldaky Olimpiýa oýunlaryny geçirmäge mümkinçilik berýändigini" belledi.
Öň, tomusky Olimpiada Afrikada geçirilmändi. Kair 2008-nji ýyldaky Olimpiýa oýunlaryny geçirmäge hukuk almak göreşine gatnaşdy, emma finalçy şäherleriň sanawyna goşulyp bilmedi. Oýunlaryň paýtagty hökmünde bolsa Pekin saýlanypdy.


04.02.2023 23:58
9671

Fransiýanyň Olimpiýa alawyny ilkinji bolup kabul etjek şäheri belli boldy

Marsel Fransiýanyň 2024-nji ýylda Parižde geçiriljek tomusky Olimpiýa oýunlarynyň öňüsyrasynda Olimpiýa alawyny kabul etjek ilkinji şäheri bolar. Bu barada ýaryşlaryň guramaçylyk komitetiniň Twitterdäki sahypasyna...

16.11.2022 14:00
3497

Frigiýa şyrdaklary Pariždäki Olimpiadanyň we Paralimpiadanyň tumarlary boldy

2024-nji ýylda Parižde geçiriljek tomusky Olimpiýa oýunlarynyň guramaçylyk komiteti Olimpiadanyň we Paralimpiadanyň resmi tumarlaryny görkezdi. Halkara Olimpiýa Komitetiniň (HOK) saýtynda habar berlişi ýaly, ýaryşlaryň...

22.10.2022 15:56
4877

Pekindäki gyşky Olimpiýa oýunlaryna iki milliarddan gowrak adam tomaşa etdi

Pekinde geçirilen gyşky Olimpiýa oýunlaryna iki milliarddan gowrak adam tomaşa etdi diýip, Halkara Olimpiýa Komitetiniň (HOK) metbugat gullugy habar berýär. Guramanyň hasabatyna laýyklykda, bu 2018-nji ýylda Günorta...

12.09.2022 23:20
8205

Saud Arabystany, Müsür we Gresiýa futbol boýunça dünýä çempionaty-2030-y geçirmek isleýärler

Saud Arabystany, Müsür we Gresiýa 2030-njy ýylda futbol boýunça dünýä çempionatyny bilelikde geçirmek isleýärler. Eger arza hatyny oňlasalar turnir, Katardaky mundial ýaly, gyşda geçer diýip, öz çeşmelerine salgylanýan...