Federer Leýweriň Kubogynyň oýnunda utulyp, karýerasyny tamamlady

  • 24.09.2022 13:32
  • 4870
Federer Leýweriň Kubogynyň oýnunda utulyp, karýerasyny tamamlady

24-nji sentýabra geçilýän gije Leýweriň Kubogy ýaryşynyň çäklerinde Londondaky "O2-Arena" stadionynyň merkezi kortunda jübüt bolup oýnamaly tennis duşuşygy geçirildi. Ýewropanyň milli ýygyndysy hökmünde çykyş edýän şweýsariýaly Rojer Federer bilen ispaniýaly Rafael Nadal 6:4, 6:7 (2:7), 9:11 hasabynda amerikalylar Frensis Tiafo bilen Jek Sokdan utuldy.

Bu oýun meşhur şweýsariýaly tennisçi Rojer Federeriň karýerasynda iň soňky boldy. "Uly tuwulga" ýaryşlarynyň 20 gezek ýeňijisi 23-nji sentýabrdan 25-nji sentýabr aralygynda Londonda geçirilýän Leýweriň Kubogyndan soň karýerasyny tamamlaýandygyny mälim etdi.

Oýun tamamlanandan soň Federer gözýaşyny saklap bilmedi. Ol hoşlaşyk dabarasynda-da duýgularyna erk etmekden ejiz geldi. Onuň kort boýunça ýoldaşy Rafael Nadal hem gözüni ýaşlady.

Dünýä ýygyndysy birinji oýun gününiň netijesinde ýewropalylar bilen gapma-garşylykda hasaby deňledi - 2:2. Ýewropanyň toparynda gresiýaly Stefanos Sisipas we norwegiýaly Kasper Ruud ýeňiş gazandy, dünýä toparynda bolsa Tiafo bilen Sokdan başga-da, awstraliýaly Aleks de Minor umumy hasaba bal goşdy.


21.11.2022 22:30
3090

Jokowiç ATP-niň Jemleýji turnirinde ýeňiş gazandy we Federeriň rekordyny gaýtalady

Serb türgeni Nowak Jokowiç Professional tennisçileriň assosiasiýasynyň (ATP) Turinde geçen Jemleýji turnirinde norwegiýaly türgen Kasper Ruuddan üstün çykdy. Duşuşyk 7:5, 6:3 hasap bilen tamamlandy. ATP-niň reýtinginde ...

17.11.2022 16:41
5353

Alkaras ýylyň jemi boýunça taryhda dünýäniň iň ýaş birinji raketkasy boldy

Ispaniýaly türgen Karlos Alkaras 19 ýaşynda Professional tennisçileriň assosiasiasynyň (ATP) reýtinginde ýyly birinji orunda saklanyp tamamlan taryhda iň ýaş oýunçy bolar (1973-nji ýyldan bäri) diýip, ATP-iň saýtynda...

05.11.2022 15:16
3610

ATP-iň Jemleýji turniriniň ähli gatnaşyjylary belli boldy

Italiýaly türgen Matteo Berrettini Professional tennisçileriň assosiasiasynyň (ATP) 10-17-nji noýabr aralygynda Londonda geçjek Jemleýji turnirine berlen soňky ýollanmanyň eýesi boldy. Anna güni fransuz türgeni...

01.11.2022 19:11
3003

Medwedew ATP reýtinginde üçünji orna çykdy

Russiýaly Daniil Medwedew Professional tennisçileriň assosiasiýasynyň (ATP) reýtinginde bir setir ýokary galdy. Reýtingiň täzelenen görnüşi guramanyň saýtynda ýerleşdirildi diýip, sport-interfax.ru habar berýär...