Katarda geçjek dünýä çempionaty mahalynda janköýerleriň futbol turniri guralar

  • 13.09.2022 18:49
  • 10187
Katarda geçjek dünýä çempionaty mahalynda janköýerleriň futbol turniri guralar

Katarda geçjek dünýä çempionaty mahalynda janköýerleriň arasynda ýörite futbol turniri guralar diýip, dünýä birinjiliginiň guramaçylyk komitetiniň kommunikasiýalar we HBS boýunça ýerine ýetiriji direktory Fatyma al-Nuaými žurnalistlere habar berdi.

«Janköýerler Ýakyn Gündogarda we arap dünýäsinde futbol boýunça dünýä çempionatynyň üstünlikli geçmeginde möhüm orun tutarlar. Biz janköýerleriň arasynda futbol turnirini geçirýändimize şat. Bu gaty gyzykly bolar we ajaýyp oýna umumy gyzyklanma dünýäniň çar künjüniň adamlaryny birleşdirer» — diýip, al-Nuaými belleýär.

Onuň sözlerine görä, kubok 29-njy noýabrdan 2-nji dekabr aralygynda Kataryň paýtagtynyň merkezindäki «Al-Bidda» seýilgähinde geçjek janköýerleriň festiwalynda ähli 32 agza-ýurduň futbol söýüjileriniň arasynda oýnalar.
Mini-turnir hem dünýä çempionatynyňky ýaly formatda geçer. Oýunçylaryň ýaşy 18-den kiçi bolmaly däl we olar haýsy ýurduň ýygyndysyna wekillik etjek bolsa, ýa-ha şol ýurduň raýaty bolmaly, ýa-da rezidenti.
Katar arap dünýäsinde futbol boýunça dünýä çempionatyny geçirmäge hukuk alan  ilkinji döwlet boldy. Ol 20-nji noýabrdan 18-nji dekabr aralygynda geçer.


30.01.2023 18:16
17145

«Barselona» bilen «Real» Ispaniýanyň Kubogynyň ýarym finalynda duşuşarlar

Ispaniýanyň Kubogynyň ýarym final tapgyrynda Madridiň «Realy» bilen «Barselona» duşuşar. Klublaryň arasynda birinji oýun 1-nji ýa-da 2-nji martda «Santýago Bernabeo» stadionynda geçiriler, jogap duşuşygy 4,5 ýa...

29.01.2023 22:42
7200

«Barselona» Gawi we Arauho bilen şertnamalaryny uzaltdy

«Barselonanyň» direktory Mateu Alemani Gawi we Ronald Arauho bilen şertnamalarynyň uzaldylýandygyny habar berdi diýip,  «Matç» habar berýär. "Gawi we Arauho öz şertnamalaryny bireýýäm uzaltdylar. Oýunçylar üç möwsüme...

27.01.2023 01:53
9775

2023-nji ýyldaky UEFA-nyň Super kubogy ugrundaky oýun Kazandan Afina geçirildi

Ýewropanyň Futbol Assosiasiýalarynyň Birleşigi (UEFA) 2023-nji ýylda geçiriljek UEFA-nyň Super Kubogy ugrundaky oýny Kazandan Afina geçirdi. Bu barada UEFA-nyň metbugat gullugy habar berdi diýip, TASS belleýär...

26.01.2023 15:46
17796

Habi Alonso 2024-nji ýylda “Realyň” baş tälimçisi bolup biler

«Realyň» ýolbaşçylygy Habi Alonsony klubuň baş tälimçisi wezipesinde Karlo Ançelottiniň ornuny eýeläp biljek hünärmen hökmünde görýär. Bu barada ispan metbugaty habar berdi diýip, sovsport.ru belleýär. Bellenilişi...