Katarda geçjek dünýä çempionaty mahalynda janköýerleriň futbol turniri guralar

  • 13.09.2022 18:49
  • 10054
Katarda geçjek dünýä çempionaty mahalynda janköýerleriň futbol turniri guralar

Katarda geçjek dünýä çempionaty mahalynda janköýerleriň arasynda ýörite futbol turniri guralar diýip, dünýä birinjiliginiň guramaçylyk komitetiniň kommunikasiýalar we HBS boýunça ýerine ýetiriji direktory Fatyma al-Nuaými žurnalistlere habar berdi.

«Janköýerler Ýakyn Gündogarda we arap dünýäsinde futbol boýunça dünýä çempionatynyň üstünlikli geçmeginde möhüm orun tutarlar. Biz janköýerleriň arasynda futbol turnirini geçirýändimize şat. Bu gaty gyzykly bolar we ajaýyp oýna umumy gyzyklanma dünýäniň çar künjüniň adamlaryny birleşdirer» — diýip, al-Nuaými belleýär.

Onuň sözlerine görä, kubok 29-njy noýabrdan 2-nji dekabr aralygynda Kataryň paýtagtynyň merkezindäki «Al-Bidda» seýilgähinde geçjek janköýerleriň festiwalynda ähli 32 agza-ýurduň futbol söýüjileriniň arasynda oýnalar.
Mini-turnir hem dünýä çempionatynyňky ýaly formatda geçer. Oýunçylaryň ýaşy 18-den kiçi bolmaly däl we olar haýsy ýurduň ýygyndysyna wekillik etjek bolsa, ýa-ha şol ýurduň raýaty bolmaly, ýa-da rezidenti.
Katar arap dünýäsinde futbol boýunça dünýä çempionatyny geçirmäge hukuk alan  ilkinji döwlet boldy. Ol 20-nji noýabrdan 18-nji dekabr aralygynda geçer.


şu gün 17:59
16

Anýelli işinden gidenden soň, Ferrero “Ýuwentusyň” prezidenti belleniler

Janluka Ferrero Italiýanyň “Ýuwentus” klubunyň prezident wezipesine belleniler diýlip, “býankonerleriň” öňki prezidenti Andrea Anýelliniň maşgalasynyň futbol klubuna gözegçilik edýän Exor holding kompaniýasynyň...

şu gün 13:23
4734

«Ýuwentusyň» ýolbaşçylary doly düzümde wezipesinden aýryldy

Turiniň «Ýuwentusynyň» ýolbaşçylary doly düzümde ygtyýarlyklaryny goýup, wezipesinden gitmegi karar etdiler. Bu barada La Gazzetta dello Sport habar berýär. Çeşmäniň habar bermegine görä, bu karar edaranyň nobatdan...

şu gün 03:32
12674

Dünýä çempionaty — 2022-niň 10-njy oýun gününiň netijeleri

Dünýä çempionaty — 2022-niň 10-njy oýun güni tamamlandy. 29-njy noýabrda Katarda toparlaýyn tapgyryň 2-nji tapgyrynyň soňky 4 sany duşuşygy geçirildi. А topar El-Haur, «Al-Baýt» stadiony Niderlandlar – Katar –...

şu gün 03:22
5095

DÇ-2022: ABŞ we Angliýa pleý-off tapgyryna çykdylar

Katarda geçirilýän futbol boýunça dünýä çempionatynyň toparlaýyn tapgyrynyň jemleýji duşuşygynda ABŞ Eýrandan üstün çykdy. Dohada geçirilen oýun 1:0 hasabynda tamamlandy. Ýeke-täk goly 38-nji minutda Kristian Pulişiç...