UFC 279 turnirinde Çimaýew Hollanddan üstün çykyp, ýeňilmezek adyny saklap galdy

  • 11.09.2022 16:01
  • 22637
UFC 279 turnirinde Çimaýew Hollanddan üstün çykyp, ýeňilmezek adyny saklap galdy

Absolýut göreş çempionatynyň (UFC) Las-Wegasda geçen 279 belgili turnirinde MMA-nyň şwesiýaly söweşijisi Hamzat Çimaýew amerikaly Kewin Hollanddan üstün çykdy.

Duşuşyk bir raund hem dowam etmän, başlanyndan bary-ýogy 2 minut 13 sekunt geçenden soň, Çimaýewiň D'Arsyň demikdiriji emelini ulanmagy bilen tamamlandy.
Ilkibaşda, Çimaýew amerikaly Neýt Dias bilen duşuşmalydy. Emma Hamzat 9-njy sentýabrda geçirilen agram çekilişikde bellenilen çäge girip bilmedi (onuň agramy 81 kg, bellenilen çäk - 77,56 kg). 
Hamzat Çimaýew ýeňilmezek adyny saklap galdy. Onuň hasabynda 12 duşuşykda 12 ýeňiş bar. Hollandyň hasabynda 23 ýeňiş we sekiz ýeňliş bar, bir söweş bolsa geçirilmedik diýlip yglan edildi.


20.11.2022 12:26
22572

Usman Nurmagomedow ýeňil agramda Bellatoryň çempiony boldy

Russiýaly pälwan Usman Nurmagomedow ýeňil agramda Bellatoryň guşagyny almak ugrundaky titul tutluşygynda braziliýaly türgen Patriki Freýreni ýeňdi. Bellator 288 turniri şenbä geçilen gije Çikagoda geçdi. Nurmagomedow...

19.11.2022 18:13
29445

Fýodor Ýemelýanenko karýerasynda soňky göreşini 4-nji fewralda Beýdere garşy geçirer

Garyşyk stiliň russiýaly pälwany Fýodor Ýemelýanenko amerikaly türgen Raýan Beýdere garşy karýerasynda soňky tutluşygyny geçirer. Bu barada anna güni Bellator guramasynyň metbugat gullugy habar berdi. Agyr agramda...

16.11.2022 14:05
18858

Islam Mahaçew UFC-niň iň gowy söweşijileriniň reýtinginde ikinji orna çykdy

Ýeňil agramda Absolýut söweş çempionatynyň (UFC) çempiony Islam Mahaçew agram kategoriýasyna garamazdan promouşeniň reýtinginde üçünji orundan ikinji orna galdy. Bu barada guramanyň saýtyna salgylanyp, rsport.ria...

14.11.2022 18:27
26216

UFC Mahaçew bilen Wolkanowskiniň arasyndaky söweşi yglan etdi

Absolýut söweş çempionaty (UFC) resmi Telegram kanalynda ýeňil agramda guramanyň çempiony titulynyň eýesi, garyşyk stiliň (MMA) russiýaly söweşijisi Islam Mahaçew bilen ýarym ýeňil diwizionda çempion hem-de agram...