UFC 279 turnirinde Çimaýew Hollanddan üstün çykyp, ýeňilmezek adyny saklap galdy

  • 11.09.2022 16:01
  • 22758
UFC 279 turnirinde Çimaýew Hollanddan üstün çykyp, ýeňilmezek adyny saklap galdy

Absolýut göreş çempionatynyň (UFC) Las-Wegasda geçen 279 belgili turnirinde MMA-nyň şwesiýaly söweşijisi Hamzat Çimaýew amerikaly Kewin Hollanddan üstün çykdy.

Duşuşyk bir raund hem dowam etmän, başlanyndan bary-ýogy 2 minut 13 sekunt geçenden soň, Çimaýewiň D'Arsyň demikdiriji emelini ulanmagy bilen tamamlandy.
Ilkibaşda, Çimaýew amerikaly Neýt Dias bilen duşuşmalydy. Emma Hamzat 9-njy sentýabrda geçirilen agram çekilişikde bellenilen çäge girip bilmedi (onuň agramy 81 kg, bellenilen çäk - 77,56 kg). 
Hamzat Çimaýew ýeňilmezek adyny saklap galdy. Onuň hasabynda 12 duşuşykda 12 ýeňiş bar. Hollandyň hasabynda 23 ýeňiş we sekiz ýeňliş bar, bir söweş bolsa geçirilmedik diýlip yglan edildi.


30.01.2023 13:27
8952

UFC 287 ýaryşynda Gilbert Býorns Horhe Maswidal bilen duşuşar

UFC-niň ýarym orta agramda çempion guşagynyň öňki dalaşgärleri Gilbert Býorns bilen Horhe Maswidalyň arasyndaky söweş UFC 287 turniriniň ikinji möhüm wakasy bolar. Bu söweş 8-nji aprelde Bruklinde geçiriler. Söweşiň...

30.01.2023 13:25
9205

UFC Adesanýa bilen Pereýranyň arasyndaky rewanş söweşini yglan etdi

Absolýut söweş çempionatynyň (UFC) orta agramda braziliýaly çempiony Aleks Pereýra bilen MMA-nyň täze zelandiýaly söweşijisi Israel Adesanýa titul rewanş söweşini geçirer. Bu barada promouşeniň resmi saýtyna salgylanyp...

23.01.2023 11:34
11025

Žoze Aldo UFC-niň Şöhratlar zalyna girdi

Absolýut söweş çempionatynyň (UFC) ýarym ýeňil agramda öňki çempiony braziliýaly Žoze Aldo amerikan promouşeniniň Şöhratlar zalyna girizildi. Bu barada Rio-de-Žaneýroda geçirilen UFC 283 turnirinde yglan edildi...

22.01.2023 23:59
14506

Jamahal Hill ýarym agyr agramda UFC-niň çempiony boldy

Amerikaly Jamahal Hill ýarym agyr agramda Absolýut söweş çempionatynyň  (UFC) çempiony ugrundaky ýaryşda braziliýaly Glower Teýşeýrany ýeňdi. Ýaryşlar yekşenbe güni Braziliýada geçirildi. Hill eminleriň biragyzdan...