Liz Trass Beýik Britaniýanyň premýer-ministr wezipesine girişdi

  • 07.09.2022 00:42
  • 17126
Liz Trass Beýik Britaniýanyň premýer-ministr wezipesine girişdi

Konserwatorlar partiýasynyň lideri Liz Trass Birleşen Korollygyň premýer-ministr wezipesine girişdi. Muny 47 ýaşly syýasatçynyň şa zenany Ýelizaweta II bilen Şotlandiýanyň Balmoral galasynda geçirilen audiensiýasyndan alnan surat delillendirýär diýip, TASS habar berýär. 

Däp boýunça, monarh saýlanan premýer-ministr bilen duşuşykda oňa hokümeti düzmegi tabşyrýar. Öň, 96 ýaşly monarh bu wezipäni 3 ýyldan gowrak wagt eýelän Boris Jonsonyň işinden aýrylmagyny makullapdy. Onuň monarh bilen duşuşygy 40 minut töweregi dowam etdi.
Trass - Margaret Tetçerden we Tereza Meýden soň britan hökümetiniň başyndaky üçünji aýal.


22.12.2022 16:13
12103

Angliýanyň banky Karl III-niň şekili goýlan kagyz puluň dizaýny bilen tanyşdyrdy

Angliýanyň banky Beýik Britaniýanyň täze patyşasy Karl III-niň şekili goýlan kagyz puluň dizaýny bilen tanyşdyrdy diýip, TASS habar berýär.  Patyşanyň şekili 5, 10, 20 we 50 funtluk kagyz pullarda peýda bolar,...

09.11.2022 11:56
7400

Britaniýada Karl III-ä täç geýdirmek dessury mynasybetli dynç güni yglan edildi

Beýik Britaniýanyň Hökümeti 2023-nji ýylyň 8-nji maýyny resmi ýagdaýda dynç güni diýip yglan etdi. Şonuň iki gün öňýany, ýagny 6-njy maýda Beýik Britaniýanyň patyşasy Karl III-e täç geýdirmek dessury geçiriler...

27.10.2022 12:49
8524

Serdar Berdimuhamedow Beýik Britaniýanyň täze Premýer-ministrini wezipä girişmegi bilen gutlady

Prezident Serdar Berdimuhamedow Türkmenistanyň halkynyň hem-de Hökümetiniň adyndan jenap Rişi Sunaga Beýik Britaniýanyň we Demirgazyk Irlandiýanyň Birleşen Patyşalygynyň Premýer-ministri wezipesine girişmegi mynasybetli...

25.10.2022 17:10
11207

Rişi Sunak resmi taýdan Beýik Britaniýanyň premýer-ministri boldy

Beýik Britaniýanyň patyşasy Karl III Rişi Sunagy premýer-ministr wezipesine belledi we oňa Hökümeti düzmegi tabşyrdy diýip, Sky News teleýaýlymy habar berdi. "Rişi Sunak Bukingem köşgünde patyşanyň resmi kabul...