Toni Fergýuson indiki söweşini Li Jinliang bilen geçirer

  • 23.08.2022 14:27
  • 15188
Toni Fergýuson indiki söweşini Li Jinliang bilen geçirer

Ýeňil agramda UFC-niň öňki wagtlaýyn çempiony Toni Fergýuson indiki söweşini ýarym orta agram kategoriýasynda geçirer, onuň garşydaşy bolsa diwizionyň 14-nji belgisi Li Jinliang bolar diýip, fighttime.ru belleýär.

10-njy sentýabrda Las-Wegasda UFC 279 turnirinde geçiriljek söweş barada UFC-niň prezidenti Dana Uaýt habar berdi.

“Toni heniz kim bilen söweşýändigini aýtmadymy? Bu Li bolar” – diýip, guramanyň ýolbaşçysy UFC 278 turnirinden soň geçirilen metbugat konferensiýasynda aýtdy.

Şu ýylyň maý aýynda Toni Fergýuson ikinji raundda Maýkl Çendlerden nokaut bilen basylyp, bassyr dördünji gezek ýeňlişe sezewar boldy. Li Jinliang bolsa iýul aýynda ikinji raundda Muslim Salihowy tehniki nokaut bilen ýeňip, Hamzat Çimaýewden möhletinden ir ýeňlenden soň, karýerasyna üstünlik getirdi.
Ýatlap geçsek, UFC 279 turniriniň esasy wakasy ýarym orta agramda Hamzat Çimaýew bilen Neýt Diasyň arasyndaky söweş bolar.


20.11.2022 12:26
22772

Usman Nurmagomedow ýeňil agramda Bellatoryň çempiony boldy

Russiýaly pälwan Usman Nurmagomedow ýeňil agramda Bellatoryň guşagyny almak ugrundaky titul tutluşygynda braziliýaly türgen Patriki Freýreni ýeňdi. Bellator 288 turniri şenbä geçilen gije Çikagoda geçdi. Nurmagomedow...

19.11.2022 18:13
29739

Fýodor Ýemelýanenko karýerasynda soňky göreşini 4-nji fewralda Beýdere garşy geçirer

Garyşyk stiliň russiýaly pälwany Fýodor Ýemelýanenko amerikaly türgen Raýan Beýdere garşy karýerasynda soňky tutluşygyny geçirer. Bu barada anna güni Bellator guramasynyň metbugat gullugy habar berdi. Agyr agramda...

16.11.2022 14:05
18964

Islam Mahaçew UFC-niň iň gowy söweşijileriniň reýtinginde ikinji orna çykdy

Ýeňil agramda Absolýut söweş çempionatynyň (UFC) çempiony Islam Mahaçew agram kategoriýasyna garamazdan promouşeniň reýtinginde üçünji orundan ikinji orna galdy. Bu barada guramanyň saýtyna salgylanyp, rsport.ria...

14.11.2022 18:27
26331

UFC Mahaçew bilen Wolkanowskiniň arasyndaky söweşi yglan etdi

Absolýut söweş çempionaty (UFC) resmi Telegram kanalynda ýeňil agramda guramanyň çempiony titulynyň eýesi, garyşyk stiliň (MMA) russiýaly söweşijisi Islam Mahaçew bilen ýarym ýeňil diwizionda çempion hem-de agram...