Saudi Aramco II çärýekde arassa girdejisini 90% ýokarlandyrdy

  • 17.08.2022 13:30
  • 7290
Saudi Aramco II çärýekde arassa girdejisini 90% ýokarlandyrdy

Saud Arabystanynyň döwlet nebit kompaniýasy Saudi Arabian Oil Co. (Saudi Aramco) 2022-nji ýylyň ikinji çärýeginde dünýäde nebitiň bahalarynyň ýokarlanmagy netijesinde arassa girdejisini 90% ýokarlandyrdy. Bu barada kapital.kz belleýär.

Metbugat relizinde bellenilişi ýaly, çärýekleýin arassa girdeji geçen ýylyň degişli döwründäki 25,5 mlrd dollar bilen deňeşdirilende, 48,4 mlrd dollar boldy. Bu 2019-njy ýylda kompaniýanyň IPO-syndan bäri rekord görkezijidir.
Şu ýylyň iki çärýeginde girdeji tas 88 mlrd dollar boldy. Kapitallaşdyrma boýunça dünýäniň iň uly kompaniýasy bolan Apple Inc. soňky üç çärýekde ondan az gazandy (79 mlrd dollar) diýip, Associated Press belleýär. Girdejiniň artmagyna nebitiň bahasynyň we satuwyň ýokarlanmagy, şeýle-de nebiti gaýtadan işleýiş we nebithimiýa ugurlarynda amallaryň girdejililiginiň ýokarlanmagy ýardam etdi.
Ikinji çärýekde Saudi Aramco-nyň uglewodorod önümçiliginiň umumy möçberi bir günde 13,6 mln barrel nebit ekwiwalentine deň boldy.
Aprel – iýun aýlarynda maýa goýumlar geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende 25% ýokarlanyp, 9,4 mlrd dollar boldy. Birinji ýarymýyllykda görkeziji 8%, 16,9 mlrd dollara çenli ýokarlandy.
Ikinji çärýegiň jemi boýunça kompaniýa diwidend tölemek üçin, takmynan, 18,8 mlrd dollar gönükdirer.


02.12.2023 15:38
1275

Braziliýa 2024-nji ýylda OPEK+ bileleşigine goşular

Braziliýa 2024-nji ýylyň ýanwar aýyndan OPEK+ bileleşigine goşular. Report agentliginiň belleýşi ýaly, bu barada çeşmelere salgylanyp, Reuters agentligi habar berdi. Häzir OPEK+ bileleşigi 23 ýurdy, şol sanda dünýäniň...

28.11.2023 23:38
9786

Aşgabatda SOCAR azerbaýjan nebit kompaniýasynyň edara binasy açyldy

Aşgabatda Azerbaýjanyň Döwlet nebbit kompaniýasynyň (SOCAR) wekilhanasynyň edara binasy açyldy. Bu barada Report agentligi Azerbaýjanyň ykdysadyýet ministri Mikail Jabbarowyň «Х» sosial ulgamyndaky sahypasyna salgylanyp...

13.11.2023 23:24
3956

OPEK 2023-nji ýylda ABŞ-nyň nebit önümçiligi baradaky çaklamasyny ýokarlandyrdy

Nebiti eksport edýän ýurtlaryň guramasy (OPEK) 2023-nji ýylda birleşige girmeýän ýurtlaryň dünýädäki nebit önümçiligi baradaky çaklamasyny 12,76 million barrele çenli ýokarlandyrdy. Bu barada guramanyň nebit bazary...

08.11.2023 23:47
9354

Türkmenistan Yraga her ýylda 9 milliard kub metr gaz iberer

Şu gün Aşgabatda “Türkmengaz” döwlet konserniniň wekilleriniň Yrak Respublikasynyň elektroenergetika ministri Ziad Ali Fadeliň ýolbaşçylygyndaky wekiliýeti bilen duşuşygy boldy.   Duşuşygyň dowamynda yrak tarapy...