FIFA Katarda geçiriljek dünýä çempionatynyň başlanjak senesini üýtgetdi

  • 12.08.2022 15:02
  • 21919
FIFA Katarda geçiriljek dünýä çempionatynyň başlanjak senesini üýtgetdi

Halkara Futbol Federasiýasy (FIFA) 2022-nji ýylda Katarda geçiriljek dünýä çempionatynyň başlanjak senesiniň 21-nji noýabrdan 20-nji noýabra geçirilmegini biragyzdan makullady. Bu barada guramanyň resmi saýtyna salgylanyp, rsport.ria.ru habar berýär.

Kataryň topary Ekwadoryň milli ýygyndysy bilen bir gün öň – 20-nji noýabrda oýnar.

“Katar Ekwador bilen 20-nji noýabrda, ýekşenbe güni ýerli wagt bilen sagat 19:00-da oýnar. Oýun we “Al-Baýt” stadionynda geçiriljek ýaryşyň açylyş dabarasy FIFA-nyň Geňeş býurosy tarapyndan biragyzdan kabul edilen karardan soň bir gün süýşürildi. Şunuň bilen baglylykda Senegal bilen Niderlandlaryň duşuşygy 21-nji noýabr, duşenbe güni sagat 13:00-dan 19:00-a geçirildi” – diýlip, habarda aýdylýar.

Şeýle karar ýaryşyň hojaýyn toparynyň adat boýunça çempionaty açmalydygy, ýöne häzirki tertipnamada Katar bilen Ekwadoryň oýnundan öň Niderlandlar – Senegal we Angliýa – Eýran oýunlarynyň bardygy, sebäbi aprel aýynda FIFA-nyň A toparda katarlylaryň ekwadorlylar bilen duşuşygynyň başlanmagyny Aşgabat wagty bilen sagat 15:00-dan 21:00-a geçirendigi bilen baglanyşyklydyr. Tertipnama üýtgän halatynda Kataryň Ekwador bilen duşuşygy bir gün öň geçirilip, ýene-de ýaryşda ilkinji bolar. 
Tertipnamany üýtgetmek baradaky karar FIFA-nyň prezidenti Janni Infantinonyň we alty futbol konfederasiýasynyň ýolbaşçylarynyň gatnaşmagynda ses bermek arkaly kabul edildi.
Şeýlelik bilen, ilkibaşda 21-nji noýabra meýilleşdirilen Katar bilen Ekwadoryň arasyndaky oýun 20-nji noýabrda ýerli wagt bilen sagat 19:00-da (Grinwiç boýunça 16:00) geçiriler, ilkibaşda 21-nji noýabra, ýerli wagt bilen 13:00-a (Grinwiç boýunça 10:00) meýilleşdirilen Senegal bilen Niderlandlaryň arasyndaky oýun bolsa şol gün 19:00-a geçirildi.


şu gün 16:15
3326

Messi Ýewropanyň iň gowy 5 ligasyndaky gol sany boýunça Ronaldudan öňe geçdi

Fransiýanyň çempionatynyň 37-nji tapgyrynda «Strasbur» bilen geçirilen oýunda «Pari Sen-Žermeniň» hüjümçisi Lionel Messi bir gol geçirdi. Argentinaly futbolçy Ýewropanyň iň gowy 5 ligasynda 496-njy goluny geçirdi...

şu gün 15:35
3586

Angliýanyň çempionatynyň iň gowy oýunçysy saýlandy

«Mançester Sitiniň» hüjümçisi Erling Holand häzirki möwsümde Angliýanyň premýer-ligasynyň (APL) iň gowy futbolçysy diýlip yglan edildi. Bu barada ýaryşyň resmi Twitterine salgylanyp, rsport.ria.ru habar berýär...

şu gün 12:11
7428

Ronaldu karýerasynda ilkinji gezek iki ýyllap möwsümde hiç baýrak gazanmady

«Al-Nasryň» portugaliýaly hüjümçisi Kriştianu Ronaldu eýýäm ikinji ýyl bäri hiç hili baýrak gazanyp bilmedi. «Al-Nasr» «Al-Ittihad» bilen deňme-deň oýnap, Saud Arabystanynyň çempionatynda ýeňiş gazanmak üçin ähli...

şu gün 11:52
4880

«PSŽ» 11-nji gezek Fransiýanyň çempiony bolup, rekord goýdy

Möwsümiň netijeleri boýunça «PSŽ» Fransiýanyň çempionatynyň ýeňijisi boldy. Bu çempionlak klubuň taryhynda 11-nji ýeňişdir. Gazanylan çempionlyklaryň sany boýunça «PSŽ» Fransiýanyň milli rekordyny täzeledi. Öň...