OPEK+ ýurtlary iýulda nebit önümçiligini azaltmak baradaky şertnamanyň şertlerini 523% ýerine ýetirdiler

  • 12.08.2022 12:30
  • 5443
OPEK+ ýurtlary iýulda nebit önümçiligini azaltmak baradaky şertnamanyň şertlerini 523% ýerine ýetirdiler

OPEK+ ýurtlary 2022-nji ýylyň iýul aýynda nebit önümçiligini günde 570 müň barrel (b/g) artdyrdylar, şeýle-de bolsa önümçilik boýunça meýilnama görkezijilerinden 2,74 mln b/g yza galýarlar. Bu Halkara energetika agentliginiň (HEA) awgust hasabatyndan gelip çykýar diýip, TASS habar berýär.

Birleşigiň agzalarynyň nebit önümçiliginiň göwrümi iýun aýy bilen deňeşdirilende 570 müň b/g, ýagny günde 38,14 mln barrelden günde 38,71 mln barrele çenli artdy. Şol bir wagtyň özünde OPEK+ ýurtlary tarapyndan önümçiligiň maksatly derejesi iýun aýy üçin 41,45 mln b/g barabardy. Şeýlelik bilen, meýilnamadan yza galyş günde 2,74 mln barrel derejesinde boldy.

OPEK+ ýurtlary bazary durnuklaşdyrmak üçin 2020-nji ýylyň maý aýyndan bäri nebit önümçiligini azaldýarlar, ýöne bu meýilnamanyň durmuşa geçirilmegi esasynda eýýäm ony dikeldýärler. Şeýlelikde, 2021-nji ýylyň awgust aýyndan bäri olar nebit önümçiligini aýda, takmynan, 400 müň b/g derejesinde ýokarlandyrmak tertibini berjaý etdiler. Meýilnama 2022-nji ýylyň iýul we awgust aýlary üçin üýtgedildi – koronawirus pandemiýasyndan soň dünýä ykdysadyýetiniň dikeldilmegi sebäpli nebite bolan islegiň tomsuna ýokarlanmagynyň esasynda birleşigiň ýurtlary önümçiligiň ösüşini 648 müň b/g çenli ýokarlandyryp, sentýabr kwotasyny deň paýladylar. Şeýle-de bolsa, erkin mümkinçilikleriň ýoklugy sebäpli birleşigiň agzalary maksatly derejä hemişe ýetip bilmeýärler. Şeýlelikde, nebit önümçiligini azaltmak boýunça OPEK+ şertnamasy iýul aýynda artygy bilen ýerine ýetirildi – şertnamanyň ýerine ýetiriliş derejesi bir aý öňki 314%-e garşy 523% boldy. 


17.11.2022 08:08
5241

Serdar Berdimuhamedow Eýranyň nebit ministrini kabul etdi

16-njy noýabrda Prezident Serdar Berdimuhamedow Eýran Yslam Respublikasynyň nebit ministri Jawad Owjini kabul etdi. Netijeli geçen duşuşykda taraplar iki ýurduň milli ykdysadyýetleri üçin strategik häsiýete eýe...

12.11.2022 08:25
5994

Oktýabrda dünýäde nebitgaz buraw desgalarynyň sany yzygider alty aýlap köpeldi

Oktýabr aýynda dünýäde işledilýän nebit-gaz buraw desgalarynyň sany alty aýyň jemi boýunça yzygider köpeldi we 2020-nji ýylyň martyndan bäri — iki ýyldanam gowrak wagtyň içinde aňrybaş mukdara ýetdi. Muňa Amerikanyň...

04.11.2022 12:23
2682

Saudi Aramco-nyň çärýek girdejisi 39% ýokarlandy

Saud Arabystanynyň Saudi Aramco döwlet kompaniýasynyň III çärýekde arassa girdejisi 42,4 mlrd dollar boldy, bu bolsa bir ýyl ozalkydan ($30,4 mlrd) 39,5% köpdür. Bu barada kompaniýa salgylanyp, interfax.ru habar...

03.11.2022 13:37
6953

Türkmenistanyň wekiliýeti Abu-Dabidäki iri nebit forumyna gatnaşdy

31-nji oktýabr — 3-nji noýabr aralygynda Birleşen Arap Emirlikleriniň Abu-Dabi şäherinde «ADIPEC» halkara nebit maslahaty we sergisi guraldy. Bu çärä Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň nebitgaz toplumyna...