Çimaýewiň Dias bilen söweşi UFC 279 turniriniň esasy wakasy bolar

  • 24.07.2022 13:54
  • 16645
Çimaýewiň Dias bilen söweşi UFC 279 turniriniň esasy wakasy bolar

UFC 279 turniriniň esasy söweşinde Hamzat Çimaýew bilen Neýt Dias duşuşar. Bu barada promouşeniň metbugat gullugy habar berýär diýip, sport-express.ru belleýär.

Çimaýew ýarym orta agramda UFC-niň reýtinginiň üçünji ornuny eýeleýär. Ol 10-njy aprelde ABŞ-nyň Jeksonwill şäherinde geçirilen UFC 273 turnirindäki soňky söweşinde emin agzalarynyň biragyzdan karar bermegi bilen (29-28, 29-28, 29-28) Gilbert Býornsden (20-5) üstün çykdy. 
Dias ilkinji 15-likde ýok. Şeýle-de, ol iki söweş bäri ýeňlip gelýär. 2016-njy ýylyň martynda ol UFC-de soňlugy bilen taryhda iki agram kategoriýasynda guramanyň ilkinji çempiony bolan irlandiýaly Konor Makgregory ilkinji ýeňlişe sezewar etdi. 2021-nji ýylyň 12-nji iýunynda UFC 263-de bolan soňky söweşinde ol emin agzalarynyň biragyzdan karar bermegi netijesinde (49-46, 49-46, 49-46) Leon Edwardsdan (19-3) ýeňildi.
Çimaýew bilen Diasyň arasyndaky söweş 10-njy sentýabrda Las-Wegasda geçiriljek UFC 279 turnirinde bolar.


20.11.2022 12:26
22772

Usman Nurmagomedow ýeňil agramda Bellatoryň çempiony boldy

Russiýaly pälwan Usman Nurmagomedow ýeňil agramda Bellatoryň guşagyny almak ugrundaky titul tutluşygynda braziliýaly türgen Patriki Freýreni ýeňdi. Bellator 288 turniri şenbä geçilen gije Çikagoda geçdi. Nurmagomedow...

19.11.2022 18:13
29739

Fýodor Ýemelýanenko karýerasynda soňky göreşini 4-nji fewralda Beýdere garşy geçirer

Garyşyk stiliň russiýaly pälwany Fýodor Ýemelýanenko amerikaly türgen Raýan Beýdere garşy karýerasynda soňky tutluşygyny geçirer. Bu barada anna güni Bellator guramasynyň metbugat gullugy habar berdi. Agyr agramda...

16.11.2022 14:05
18964

Islam Mahaçew UFC-niň iň gowy söweşijileriniň reýtinginde ikinji orna çykdy

Ýeňil agramda Absolýut söweş çempionatynyň (UFC) çempiony Islam Mahaçew agram kategoriýasyna garamazdan promouşeniň reýtinginde üçünji orundan ikinji orna galdy. Bu barada guramanyň saýtyna salgylanyp, rsport.ria...

14.11.2022 18:27
26331

UFC Mahaçew bilen Wolkanowskiniň arasyndaky söweşi yglan etdi

Absolýut söweş çempionaty (UFC) resmi Telegram kanalynda ýeňil agramda guramanyň çempiony titulynyň eýesi, garyşyk stiliň (MMA) russiýaly söweşijisi Islam Mahaçew bilen ýarym ýeňil diwizionda çempion hem-de agram...