Aziýanyň Ösüş banky şu ýyl Aziýanyň ykdysady ösüşi baradaky çaklamasyny peseltdi

  • 24.07.2022 11:29
  • 5750
Aziýanyň Ösüş banky şu ýyl Aziýanyň ykdysady ösüşi baradaky çaklamasyny peseltdi

Aziýanyň Ösüş banky şu ýyl Aziýanyň ösüp barýan ýurtlarynda ösüş çaklamasyny 4,6%-e çenli peseltdi, aprel aýynda bank ösüşiň 5,2% derejesinde bolmagyny çaklapdy. Bu barada bankyň metbugat relizinde habar berilýär diýip, centralasia.media belleýär.

Onuň bellemegine görä, esasy şert täze COVID-19 lokdaunlary bilen baglanyşykly bökdençlikler sebäpli HHR-de ösüşiň haýallamagy, şeýle-de global islegiň gowşaklygy boldy.
Şu ýyl HHR-iň ykdysadyýetiniň ösüşi öňki 5% derejesindäki çaklama bilen deňeşdirilende 4% bolar. AÖB Hindistanyň hem ykdysady ösüş çaklamasyny ýokary inflýasiýa we pul-karz syýasatynyň berkemegi sebäpli 7,5%-den 7,2%-e çenli peseltdi.
Şu ýyl Aziýa-Ýuwaş umman sebitiniň ösüp barýan ýurtlarynda inflýasiýa öňki 3,7% derejesindäki çaklama bilen deňeşdirilende 4,2%-e çenli ýokarlanar diýlip çaklanylýar. Şeýle-de bolsa, sebitde inflýasiýa basyşy dünýäniň beýleki ýerlerine garanyňda henizem pes.
2023-nji ýyl üçin AÖB sebitdäki ykdysady ösüş çaklamasyny 5,3%-den 5,2%-e çenli peseltdi, inflýasiýa çaklamasyny 3,1%-den 3,5%-e çenli ýokarlandyrdy.
Käbir kiçi sebitler üçin ösüş çaklamasy ýokarlandyryldy. Günorta-Gündogar Aziýa üçin çaklama koronawirus pandemiýasy sebäpli girizilen çäklendirmeleriň gowşadylmagy bilen içerki islegiň ýokarlanmagy netijesinde öňki çak edilen 4,9%-den şu ýyl 5%-e çenli ýokarlandy. Kawkaz we Merkezi Aziýa ýurtlary üçin çaklama 3,6%-den 3,8%-e çenli ýokarlandyryldy. Ýuwaş umman sebitiniň ösüş çaklamasy Fijä syýahatçylygyň dikeldilmegi netijesinde 3,9%-den 4,7%-e çenli ýokarlandy.
AÖB 1966-njy ýylda döredildi. Onuň paýdarlary 68 döwlet bolup, olardan 49-sy sebitde ýerleşýär.


09.04.2023 22:11
13817

AÖB: 2023-nji ýylda ​Türkmenistan ykdysady ösüş boýunça Merkezi Aziýada öňdebaryjy bolar

2023-nji ýylda Türkmenistanyň jemi içerki önüminiň ösüşi, 2022-nji ýyldaky 6.2%, 2021-nji ýyldaky 5.0% bilen deňeşdirilende, 6,5% bolup biler. Şeýle çaklama Aziýa ösüş bankynyň (AÖB) hasabatynda berilýär. Aziýa...

01.03.2023 11:38
7859

Aziýanyň Ösüş Banky Türkmenistan bilen täze hyzmatdaşlyk strategiýasyny taýýarlaýar

Aziýanyň Ösüş Banky (AÖB) Türkmenistan üçin hyzmatdaşlygyň täze ýurt strategiýasyny taýýarlaýar. Bu barada AÖB-niň Türkmenistan boýunça ýurt müdiri Artur Andrysýak Trend agentligine habar berdi. “Häzirki wagtda...

27.09.2022 12:50
9037

Aziýanyň ösüş banky Türkmenistanda täze taslamalary durmuşa geçirmegiň üstünde işleýär

Aziýanyň ösüş banky (AÖB) Türkmenistanda täze taslamalary durmuşa geçirmegi meýilleşdirýär. Bu barada Trend agentligine Aziýa ösüş bankynyň Türkmenistan boýunça ýurt direktory Artur Andrysýak gürrüň berdi. "AÖB...

24.06.2022 11:17
8908

Raşid Meredow Aziýa ösüş bankynyň Türkmenistandaky täze wekili bilen duşuşdy

23-nji iýunda Türkmenistanyň daşary işler ministri Raşid Meredow Aziýa ösüş bankynyň Türkmenistandaky hemişelik wekilhanasynyň täze  direktory  Artur Andrisýak bilen duşuşdy. Taraplar Türkmenistan bilen Aziýa ösüş...