Mahaçew oktýabrda UFC-niň çempion guşagy üçin Oliweýra bilen söweşer

  • 19.07.2022 07:46
  • 20451
Mahaçew oktýabrda UFC-niň çempion guşagy üçin Oliweýra bilen söweşer

Russiýaly Islam Mahaçew ýeňil agramda Absolýut söweş çempionatynyň tituly ugrunda braziliýaly Çarlz Oliweýra bilen söweşer. Bu barada UFC-niň resmi Telegram kanalynda habar berilýär diýip, RIA Nowosti belleýär. 

Söweş 2022-nji ýylyň 22-nji oktýabrynda Abu-Dabide UFC 280 turnirinde geçiriler.
Maý aýynda braziliýaly söweşiji titul söweşinden öň agrama laýyk gelmändigi sebäpli, ýeňil agramda tituly ýitirdi.  
Mahaçew 30 ýaşynda, onuň hasabynda garyşyk başa-baş söweşde 22 ýeňiş we bir ýeňliş bar. Oliweýra 32 ýaşynda, ol 33 gezek ýeňiş gazandy we sekiz gezek ýeňildi. Häzirki wagtda Mahaçew bilen Oliweýra, degişlilikde, bassyr 10 we 11 ýeňişden ybarat tapgyry alyp barýar.   


20.11.2022 12:26
22769

Usman Nurmagomedow ýeňil agramda Bellatoryň çempiony boldy

Russiýaly pälwan Usman Nurmagomedow ýeňil agramda Bellatoryň guşagyny almak ugrundaky titul tutluşygynda braziliýaly türgen Patriki Freýreni ýeňdi. Bellator 288 turniri şenbä geçilen gije Çikagoda geçdi. Nurmagomedow...

19.11.2022 18:13
29739

Fýodor Ýemelýanenko karýerasynda soňky göreşini 4-nji fewralda Beýdere garşy geçirer

Garyşyk stiliň russiýaly pälwany Fýodor Ýemelýanenko amerikaly türgen Raýan Beýdere garşy karýerasynda soňky tutluşygyny geçirer. Bu barada anna güni Bellator guramasynyň metbugat gullugy habar berdi. Agyr agramda...

16.11.2022 14:05
18960

Islam Mahaçew UFC-niň iň gowy söweşijileriniň reýtinginde ikinji orna çykdy

Ýeňil agramda Absolýut söweş çempionatynyň (UFC) çempiony Islam Mahaçew agram kategoriýasyna garamazdan promouşeniň reýtinginde üçünji orundan ikinji orna galdy. Bu barada guramanyň saýtyna salgylanyp, rsport.ria...

14.11.2022 18:27
26328

UFC Mahaçew bilen Wolkanowskiniň arasyndaky söweşi yglan etdi

Absolýut söweş çempionaty (UFC) resmi Telegram kanalynda ýeňil agramda guramanyň çempiony titulynyň eýesi, garyşyk stiliň (MMA) russiýaly söweşijisi Islam Mahaçew bilen ýarym ýeňil diwizionda çempion hem-de agram...