UFC-niň ýarym agyr agramynyň çempiony täzelendi

  • 12.06.2022 16:15
  • 26130
UFC-niň ýarym agyr agramynyň çempiony täzelendi

Çehiýaly Irji Prohazka Singapurda geçirilen ýaryşda UFC-niň ýarym agyr agram derejesinde çempiony braziliýaly Glower Teýşeýradan üstün çykdy.

Tutluşyk bäşinji raundda Prohazkanyň demikdiriji emel ulanmagy bilen tamamlandy. Çehiýaly türgen Teýşeýranyň 2021-nji ýylyň oktýabrynda eýelän çempionlyk guşagyny elinden aldy.
Prohazka 29 ýaşynda, onuň hasabynda 29 ýeňiş, 3 ýeňliş we bir deňme-deňlik bar. Teýşeýra 42 ýaşynda. Ol MMA-da 33 ýeňiş gazandy we sekiz gezek ýeňildi.


20.11.2022 12:26
22307

Usman Nurmagomedow ýeňil agramda Bellatoryň çempiony boldy

Russiýaly pälwan Usman Nurmagomedow ýeňil agramda Bellatoryň guşagyny almak ugrundaky titul tutluşygynda braziliýaly türgen Patriki Freýreni ýeňdi. Bellator 288 turniri şenbä geçilen gije Çikagoda geçdi. Nurmagomedow...

19.11.2022 18:13
29093

Fýodor Ýemelýanenko karýerasynda soňky göreşini 4-nji fewralda Beýdere garşy geçirer

Garyşyk stiliň russiýaly pälwany Fýodor Ýemelýanenko amerikaly türgen Raýan Beýdere garşy karýerasynda soňky tutluşygyny geçirer. Bu barada anna güni Bellator guramasynyň metbugat gullugy habar berdi. Agyr agramda...

16.11.2022 14:05
18763

Islam Mahaçew UFC-niň iň gowy söweşijileriniň reýtinginde ikinji orna çykdy

Ýeňil agramda Absolýut söweş çempionatynyň (UFC) çempiony Islam Mahaçew agram kategoriýasyna garamazdan promouşeniň reýtinginde üçünji orundan ikinji orna galdy. Bu barada guramanyň saýtyna salgylanyp, rsport.ria...

14.11.2022 18:27
26107

UFC Mahaçew bilen Wolkanowskiniň arasyndaky söweşi yglan etdi

Absolýut söweş çempionaty (UFC) resmi Telegram kanalynda ýeňil agramda guramanyň çempiony titulynyň eýesi, garyşyk stiliň (MMA) russiýaly söweşijisi Islam Mahaçew bilen ýarym ýeňil diwizionda çempion hem-de agram...