Lewandowski «Bawariýadan» gitmek isleýär

  • 31.05.2022 20:36
  • 10231
Lewandowski «Bawariýadan» gitmek isleýär

Germaniýanyň «Bawariýa» klubunyň polşaly hüjümçisi Robert Lewandowski toparyndan gitmäge hyýallanýar. Bu barada ol duşenbe güni Warşawada geçen metbugat maslahatynda aýtdy.

«Meniň «Bawariýadaky» taryhym tamam boldy — diýip, Lewandowski malim etdi. —  Bu klub üçin oýnamagymy dowam etmäge mümkinçilik göremek. «Bawariýa» — uly klub we olaryň meni saklamajagyna ynanýaryn, men mundan beýläk ol ýerde oýnamak islemeýärin. Transfer — häzir iň gowy çözgüt, olar meni saklamaz diýip umyt edýän».  

Lewandowski bilen «Bawariýanyň» şertnamasy 2023-nji ýylyň tomsunda tamamlanýar. Ozal HBS futbolçynyň klubdan möwsümiň ahyrynda gitmek hyýalynyň bardygyny habar beripdi.
Lewandowski 33 ýaşynda, ol 2014-nji ýyldan bäri «Bawariýada» çykyş edýär, hüjümçi topar üçin 374 oýun geçirdi, 344 gezek gol saldy we 72 topy netijeli geçirdi. Polşaly türgen ýedi gezek Germaniýanyň çempionatynyň  iň gowy bombardiri boldy.  Lewandowski «Bawariýanyň» düzüminde Çempionlar ligasynyň we UEFA-nyň Superkubogynyň ýeňijisi boldy, şeýle-de Germaniýanyň on gezek çempiony, dört gezek kubogyň eýesi boldy. Şonuň ýaly-da, 2010-njy ýyldan 2014-nji ýyla çenli «Bawariýanyň» we Dortmundyň «Borussiýasynyň» düzüminde alty gezek ýurduň superkubogyny gazandy.


düýn 16:52
9659

Marca: Ronaldu “Al-Nasra” geçmäge ýakynlaşdy

Portugaliýaly oýunçy Kriştianu Ronaldu ýakyn wagtda Saud Arabystanynyň “Al-Nasr” futbol kluby bilen şertnama baglaşyp biler. Bu barada “Marca” habar berýär diýip, sport-interfax.ru belleýär. Şertnama iki ýarym...

düýn 16:12
9000

Taryhda ilkinji gezek futbol boýunça dünýä çempionatynyň oýnuna zenan eminlik eder

Fransiýaly Stefani Frappar futbol boýunça dünýä çempionatynyň toparlaýyn tapgyrynyň üçünji tapgyrynyň Germaniýa bilen Kosta-Rikanyň milli ýygyndylarynyň arasyndaky oýnuna bellendi we dünýä birinjiliginde esasy...

düýn 08:29
10965

Dünýä çempionaty — 2022-niň 11-nji oýun gününiň netijeleri

Dünýä çempionaty — 2022-niň 11-nji oýun güni tamamlandy. 30-njy noýabrda Katarda toparlaýyn tapgyryň 3-nji tapgyrynyň 4 sany duşuşygy geçirildi. D topar Doha, «Edýukeýşn Siti» stadiony Tunis – Fransiýa – 1:0 (0:0)...

düýn 08:16
6133

Argentina Polşadan üstün çykdy we ikisi bile pleý-off tapgyryna çykdy

Katarda dünýä çempionaty - 2022-niň toparlaýyn tapgyrynyň üçünji duşuşygynda Argentina Polşadan üstün çykdy. Dohada geçirilen duşuşyk 2:0 hasabynda tamamlandy. Gollary Aleksis MakAlister (46-njy minut) we Ýulian...