Hytaýyň BYD kompaniýasynyň arassa girdejisi birinji çärýekde 174%-300% ýokarlanyp biler

  • 21.04.2022 08:56
  • 4565
Hytaýyň BYD kompaniýasynyň arassa girdejisi birinji çärýekde 174%-300% ýokarlanyp biler

Hytaýyň öňdebaryjy elektromobil öndürijii kompaniýasy BYD-yň arassa girdejisi şu ýylyň birinji çärýeginde 650 milliondan 950 million ýuana çenli bolup biler (101 milliondan 148 million dollara çenli). Kompaniýanyň degişli çaklamasy Şanhaýyň “Isaý global” habarlar çeşmesi tarapyndan neşir edildi.

Şeýlelik bilen, ýyllyk aňlatmada arassa girdejiniň görkezijisi 174%-300% ýokarlanyp biler. Birinji çärýekde oňyn dinamika ykdysadyýetdäki pese gaçyşyň netijelerine, koronawirus bilen bagly çäklendirmelere we çig mal üçin bahalaryň ýokarlanmagyna garamazdan, satuw möçberiniň rekord ösüşi we bazarda BYD-yň paýynyň artmagy sebäp boldy.

Resmi maglumatlara görä, mart aýynda BYD-yň alternatiw energiýa çeşmelerinde işleýän awtomobilleriniň satuw möçberi ýyllyk aňlatmasynda 333% ýokarlandy we 104,9 müň birlige barabar boldy. Birinji çärýegiň jemi boýunça bu görkeziji 286,3 müň awtomobile ýetdi, bu bolsa 2021-nji ýylyň degişli döwrüne garanyňda 423% köpdür.

Mart aýynyň ahyrynda BYD 2021-nji ýyl üçin maliýe görkezijileri barada hasabat berdi. Resmi maglumatlara görä, kompaniýanyň girdejisi ýyllyk aňlatmasynda 38,02% ýokarlanyp, 216,1 mlrd ýuan (takmynan, $33,9 mlrd) boldy. Paýdarlara degişli arassa girdeji geçen ýyl 2020-nji ýyl bilen deňeşdirilende pes boldy – 3,04 mlrd ýuan ($477,9 mln). Degişli görkeziji 28,08% pese gaçdy.

Soňky ýyllarda kompaniýa alternatiw energiýa çeşmelerinde işleýän awtoulaglaryň satuw möçberi boýunça oňyn ösüşi görkezýär. 2021-nji ýylda olar 231,6% ýokarlanyp, 593,7 müň birlik boldy.


01.04.2023 10:40
9961

Alibaba alty kompaniýa bölüner

Türkmenistanyň halkyna, ilkinji nobatda, meşhur Aliexpress bazary arkaly tanyş bolan Hytaýyň Alibaba kompaniýasy taryhynda iň uly üýtgeşmäni amala aşyryp, alty sany kompaniýa bölüner. Bu barada The Wall Street...

22.12.2022 15:31
2953

Apple MacBook-yň önümçiligini HHR-dan Wetnama bölekleýin geçirmek isleýär

Amerikanyň Apple korporasiýasy 2023-nji ýylyň ortalaryna çenli MacBook noutbuklarynyň önümçiligini  HHR-dan Wetnama bölekleýin geçirmek isleýär. Bu barada sişenbe güni çeşmelere salgylanyp, Nikkei gazeti habar...

04.12.2022 22:41
13548

Apple iPhone 14-iň satuwy netijesinde Hytaýyň smartfon bazarynyň 25%-ini eýeledi

Counterpoint Research gözleg kompaniýasynyň hasabatyna görä, Apple Inc. amerikan kompaniýasy oktýabr aýynda iPhone 14 seriýasynyň güýçli satuwy netijesinde Hytaýyň smartfon bazarynyň 25%-ini eýeledi. Bu barada...

04.10.2022 15:02
6249

Hytaýdan önümçiliginiň 10%-ini çykarmak üçin Apple-e 8 ýyl gerek bolar

Apple amerikan kompaniýasyna iPhone smartfonlarynyň, takmynan, 98%-iniň öndürilýän ýeri bolan Hytaýdan önümçilik kuwwatynyň 10%-ini çykarmak üçin 8 ýyl gerek bolar. Bu barada Bloomberg agentligi habar berýär. “Global...