Argentinada diametri 5 m töweregi bolan blin taýýarlandy

  • 18.04.2022 17:06
  • 8870
Argentinada diametri 5 m töweregi bolan blin taýýarlandy

Argentinada festiwaly gurnaýjylar diametri, takmynan, 5 metr bolan gowrulan pirog taýýarlap, Ginnesiň dünýä rekordyny täzeländiklerini aýdýarlar. Bu barada United Press International agentligi habar berdi.

Mersedes şäherinde geçirilen Blinleriň we kökeleriň 22-nji prowinsial festiwalynda 1599 kg eredilen ýagda garylan 1199 kg undan taýýarlanan ullakan blin görkezildi. Onuň diametri 4,8 m boldy. Guramaçylar onuň iň uly blin hökmünde Ginnesiň rekordlar kitabyna dalaş edip biljekdigini aýdýarlar.
Bu ullakan blin böleklere bölünip, festiwalyň myhmanlaryna hödürlendi.


15.05.2023 12:42
24344

Ginnesiň rekordlar kitaby ýapon doňdurmasyny dünýädäki iň gymmat doňdurma diýip ykrar etdi

Ginnesiň rekordlar kitabynyň awtorlary Byakuya doňdurmasyny dünýädäki iň gymmat doňdurma diýip resmi taýdan ykrar etdiler. Agramy 130 gram bolan bu süýjüligiň bir paýy 6700 dollara durýar diýip, centralasia.media...

07.05.2023 12:46
10329

CS: GO ýene-de rekord goýdy. Bir günde 1,5 milliondan gowrak adam oýnady

Tor atyşykly oýun bolan Counter-Strike: Global Offensive Steam akymynda meşhurlyk babatda absolýut rekord eýesidir. Çykanyna eslije wagt bolanyna garamazdan, oýun barha kän oýunçynyň ünsüni özüne çekýär. SteamDB...

26.04.2023 10:21
19955

89 ýaşly ýaponiýaly iň garry sýorfer hökmünde Ginnesiň rekordlar kitabyna girdi

Ýaponiýanyň 89 ýaşly ýaşaýjysy dünýäde iň garry sýorfer hökmünde Ginnesiň rekordlar kitabyna girdi diýip, Oddity Central ýazýar. Geň ýeri, ýaponiýaly adam sportuň bu görnüşi bilen diňe 80 ýaşynda meşgullanyp başlaýar...

19.04.2023 16:12
40258

Aprelde Türkmenistanda iň yssy howa rekordyndan soň, sowuk howa rekordlary hem hasaba alyndy

Türkmenistanyň käbir sebitlerinde yssy howanyň derejesi +42°-dan geçip, iň ýokary temperaturanyň soňky rekordynyň yzýany, sanlyja günüň içinde täzeden rekord goýuldy, ýöne bu gezek iň pes temperatura boýunça hasaba...