«Forbes» iň ýaş milliarderleriň gazançlaryny mälim etdi

  • 11.04.2022 17:09
  • 18293
«Forbes» iň ýaş milliarderleriň gazançlaryny mälim etdi

«Forbes» žurnaly 2022-nji ýylda iň ýaş milliarderleriň gazançlaryny mälim etdi. Olaryň umumy baýlygy 25,8 mlrd dollara ýetdi. Bu barada lenta.ru salgylanyp, Day.Az habar berýär.

30 ýaşdan kiçi milliarderleriň reýtinginde 12 adam bolup, olardan dördüsi özbaşdak gazanç eden täze milliarderlerdir. Şeýlelikde, sanawda birinji orny Sem Benkman-Frid bilen bilelikde FTX kriptowalýuta biržasyny esaslandyran 29 ýaşly amerikaly Geri Wan ($5,9 mlrd) eýeledi. Bu birža 2019-njy ýyldan bäri işleýär, onuň her günde tranzaksiýa göwrümi 15 mlrd dollara ýetip bilýär.

Ikinji orunda Bolt onlaýn tölegi üçin serwis döretmek maksady bilen Stenford uniwersitetini terk eden 27 ýaşly Raýan Breslou ýerleşdi. Onuň baýlygy 2 mlrd dollar bilen bahalandyrylýar. Üçünji orunda her biri 1,5 mlrd dollara eýe bolan Pedro Françeski hem-de Enrike Duburgas bar. Olar häzirki wagtda 12,3 mlrd dollar bilen bahalandyrylýan Brex kredit kartoçkasyny çykarmak boýunça kompaniýany işe girizdiler. 

12 milliarderden bäşisi öz emlägini miras aldy, ýedisi özbaşdak biznesi ösdürdiler. 30 ýaşdan kiçi milliarderleriň geçen ýylky reýtinginde 10 adam bardy, ýöne olaryň umumy baýlygy 2022-nji ýyldaky toparyň baýlygyndan 3,7 mlrd dollar köpdi. “Forbesiň” dünýäniň iň baý adamlarynyň umumy sanawynda ilkinji gezek Tesla we SpaceX kompaniýalaryny esaslandyryjy Ilon Mask birinji orny eýeledi. 11-nji marta çenli onuň baýlygy 219 mlrd dollar boldy. 


30.10.2022 13:09
3510

Forbes: Sukerbergiň baýlygy Meta-nyň paýnamalarynyň pese gaçmagy bilen $11 mlrd azaldy

Meta korporasiýasynyň ýolbaşçysy Mark Sukerbergiň baýlygy çärýek hasabatynyň neşir edilmegi esasynda kompaniýanyň paýnamalary ep-esli pese gaçandan soň 11 mlrd dollar azaldy. Bu barada "Forbes" žurnaly habar berdi...

28.09.2022 20:44
13947

Forbes: Ilon Mask iň baý amerikalylaryň sanawynda birinji

Tesla Inc.-iň esaslandyryjysy we ýolbaşçysy Ilon Mask Forbes žurnalynyň wersiýasy boýunça 400 sany baý amerikalylaryň sanawynda birinji setire geçdi. Maskyň baýlygy bir ýylyň içinde 60 mlrd dollardanam artdy we...

06.08.2022 09:39
3505

Reuters: Forbes 630 mln dollara biznesini satmagy göz öňünde tutýar

“Forbes” amerikan žurnaly öz biznesini azyndan 630 mln dollara satmak mümkinçiligini öwrenýär. Biržada ýerleşdirmek üçin žurnal CitiGroup amerikan bankyny işe çekdi diýip, Reuters agentligi “Forbesiň” wekiline...

08.07.2022 10:27
24835

Rianna ABŞ-nyň iň ýaş self-made milliarderi boldy

Amerikaly aýdymçy Rianna ABŞ-da iň ýaş self-made milliarder diýlip yglan edildi. Ol “Forbes-iň” wersiýasyna görä, özbaşdak üstünlik gazanmagy başaran iň baý aýallaryň sanawyna girizildi diýip, afisha.bigmir.net habar...