Ýan we Çimaýew UFC-däki çykyşlary üçin bitkoinde $40 müň gazandylar

  • 11.04.2022 14:07
  • 10814
Ýan we Çimaýew UFC-däki çykyşlary üçin bitkoinde $40 müň gazandylar

Pýotr Ýan we Hamzat Çimaýew UFC 273 turnirinde eden çykyşlary üçin kriptowalýutada bonuslary gazandylar. Türgenlere baýragy özara hyzmatdaşlyk ylalaşygynyň çäklerinde UFC bilen Crypto.com bilelikde gowşurar. 

7-nji aprelde kriptowalýutany çalyşmak boýunça platforma turniriň iň oňat üç sany pälwanynyň tomaşaçylaryň sesleriniň netijeleri boýunça bitkoinde $30 müň aljakdyklaryny mälim etdi. Ses berlişikde birinji ýer alan pälwan $30 müň alar, beýleki ikisi bolsa, degişlilikde $20 müň we $10 müň alarlar. 
Netijede, janköýerler Çimaýewe birinji ýeri berdiler. Ýan üçünji ýere düşdi, ikinji ýeri bolsa awstraliýaly Aleksandr Wolkanowski aldy.
Çimaýew UFC 273 turnirde braziliýaly Gilbert Býornsi utdy. Ýan aşa ýeňil agramda UFC-niň çempionynyň guşagyny almak ugrundaky titul  üçin tutluşykda, eminleriň karary bilen, amerikaly Aljameýn Sterlingden utuldy. Wolkanowski günorta koreýaly Çon Çhan Sondan üstün çykyp, ýarym ýeňil agramlykda UFC-niň çempionynyň titulyny üçünji sapar gorady. 
Crypto.com - kriptowalýutany çalyşmak boýunça elektron platforma. UFC-den başga-da, ol "Formula-1" yzygiderli ulag çapyşyklary, italýan futbol A Seriýasy, "Filadelfiýa Sewenti Siksers" basketbol kluby, "Monreal Kanadiens" hokkeý topary we "Pari Sen-Žermen" futbol kluby bilen hyzmatdaşlyk ylalaşyklaryny baglanyşdy.


20.11.2022 12:26
22097

Usman Nurmagomedow ýeňil agramda Bellatoryň çempiony boldy

Russiýaly pälwan Usman Nurmagomedow ýeňil agramda Bellatoryň guşagyny almak ugrundaky titul tutluşygynda braziliýaly türgen Patriki Freýreni ýeňdi. Bellator 288 turniri şenbä geçilen gije Çikagoda geçdi. Nurmagomedow...

19.11.2022 18:13
28765

Fýodor Ýemelýanenko karýerasynda soňky göreşini 4-nji fewralda Beýdere garşy geçirer

Garyşyk stiliň russiýaly pälwany Fýodor Ýemelýanenko amerikaly türgen Raýan Beýdere garşy karýerasynda soňky tutluşygyny geçirer. Bu barada anna güni Bellator guramasynyň metbugat gullugy habar berdi. Agyr agramda...

16.11.2022 14:05
18684

Islam Mahaçew UFC-niň iň gowy söweşijileriniň reýtinginde ikinji orna çykdy

Ýeňil agramda Absolýut söweş çempionatynyň (UFC) çempiony Islam Mahaçew agram kategoriýasyna garamazdan promouşeniň reýtinginde üçünji orundan ikinji orna galdy. Bu barada guramanyň saýtyna salgylanyp, rsport.ria...

14.11.2022 18:27
26021

UFC Mahaçew bilen Wolkanowskiniň arasyndaky söweşi yglan etdi

Absolýut söweş çempionaty (UFC) resmi Telegram kanalynda ýeňil agramda guramanyň çempiony titulynyň eýesi, garyşyk stiliň (MMA) russiýaly söweşijisi Islam Mahaçew bilen ýarym ýeňil diwizionda çempion hem-de agram...