Pýotr Ýan eminleriň karary bilen UFC 273-de Sterlingden ýeňildi

  • 10.04.2022 13:46
  • 14644
Pýotr Ýan eminleriň karary bilen UFC 273-de Sterlingden ýeňildi

MMA-nyň russiýaly söweşijisi Pýotr Ýan Jeksonwilde (ABŞ) geçirilen UFC 273 ýaryşynda amerikaly Aljemmeýn Sterlingden ýeňildi.

Eminleriň karary bilen, çempionlyk guşagy ABŞ-nyň wekilinde galdy. Şeýlelikde, Ýan ikinji gezek hem Sterlingden üstün çykyp bilmedi.
32 ýaşly Sterling 2021-nji ýylyň martynda Ýan bilen duşuşykda gazanan çempionlyk guşagynyň ilkinji goragyny geçirdi. Sterlingde 21 ýeňiş we 3 ýeňliş bar. 29 ýaşly Ýanda 16 ýeňiş we 3 ýeňliş bar.


20.11.2022 12:26
22097

Usman Nurmagomedow ýeňil agramda Bellatoryň çempiony boldy

Russiýaly pälwan Usman Nurmagomedow ýeňil agramda Bellatoryň guşagyny almak ugrundaky titul tutluşygynda braziliýaly türgen Patriki Freýreni ýeňdi. Bellator 288 turniri şenbä geçilen gije Çikagoda geçdi. Nurmagomedow...

19.11.2022 18:13
28765

Fýodor Ýemelýanenko karýerasynda soňky göreşini 4-nji fewralda Beýdere garşy geçirer

Garyşyk stiliň russiýaly pälwany Fýodor Ýemelýanenko amerikaly türgen Raýan Beýdere garşy karýerasynda soňky tutluşygyny geçirer. Bu barada anna güni Bellator guramasynyň metbugat gullugy habar berdi. Agyr agramda...

16.11.2022 14:05
18688

Islam Mahaçew UFC-niň iň gowy söweşijileriniň reýtinginde ikinji orna çykdy

Ýeňil agramda Absolýut söweş çempionatynyň (UFC) çempiony Islam Mahaçew agram kategoriýasyna garamazdan promouşeniň reýtinginde üçünji orundan ikinji orna galdy. Bu barada guramanyň saýtyna salgylanyp, rsport.ria...

14.11.2022 18:27
26021

UFC Mahaçew bilen Wolkanowskiniň arasyndaky söweşi yglan etdi

Absolýut söweş çempionaty (UFC) resmi Telegram kanalynda ýeňil agramda guramanyň çempiony titulynyň eýesi, garyşyk stiliň (MMA) russiýaly söweşijisi Islam Mahaçew bilen ýarym ýeňil diwizionda çempion hem-de agram...