«Willareal» Çempionlar ligasynda «Bawariýadan» üstün çykdy

  • 07.04.2022 05:57
  • 7577
«Willareal» Çempionlar ligasynda «Bawariýadan» üstün çykdy

UEFA Çempionlar ligasynyň 1/4 final tapgyrynyň birinji duşuşygynda Ispaniýanyň «Willarealy» öz meýdançasynda Mýunheniň «Bawariýasyndan» üstün çykdy.

Willarealda geçen duşuşyk ýer eýeleriniň peýdasyna 1:0 hasabynda tamamlandy. Duşuşykda ýeke-täk goly 8-nji minutda Arno Gruneweld geçirdi. Duşuşygyň barşynda Fransis Koklen «Bawariýanyň» derwezesine ikinji goly hem geçirdi, emma emin oýundan daşardaky ýagdaý sebäpli ony hasaba almady.
Çempionlar ligasynyň 1/4 final tapgyrynyň jogap duşuşygy 12-nji aprelde «Bawariýanyň» meýdançasynda geçiriler.


şu gün 09:09
7184

Argentina Awstraliýadan üstün çykyp, dünýä çempionatynyň çärýek finalyna çykdy

Katarda geçirilýän futbol boýunça dünýä çempionatynyň 1/8 final duşuşygynda Argentinanyň futbolçylary Awstraliýadan üstün çykdylar. Al-Raýanda geçen duşuşyk 2:1 hasabynda tamamlandy. Argentinanyň düzüminde Lionel...

düýn 23:29
6787

Niderlandlar ABŞ-ny ýeňip, dünýä çempionatynyň 1/4 finalyna çykdylar

Niderlandlar Katarda geçirilýän futbol boýunça dünýä çempionatynyň çärýek finalyna çykmagy başaran ilkinji ýygyndy boldy. 1/8 final tapgyrynda olar ABŞ-ny 3:1 hasabynda ýeňdiler. Ýeňiji bolanlaryň düzüminde Memfis...

düýn 16:06
13339

Şotlandiýada futbolçylar üçin täze düzgünler girizilýär

Şotlandiýada profess­ional futbolçylara oýnuň öňüsyrasynda we ondan soňky gün tür­genleşiklerde kelle bilen oýnamak gadagan ediler. Bu Glazgo uniwersitetiniň öňki oýunçylaryň kelle beýnisiniň kesellerin­den üç...

düýn 09:19
13620

Dünýä çempionaty — 2022-niň 13-nji oýun gününiň netijeleri

Dünýä çempionaty — 2022-niň 13-nji oýun güni tamamlandy. 2-nji dekabrda Katarda toparlaýyn tapgyryň 3-nji tapgyrynyň soňky 4 sany duşuşygy geçirildi. G topar Doha, «974» stadiony Serbiýa – Şweýsariýa – 2:3 (2:2)...